! Чи ЗНА­Є­ТЕ Ви? Кон­цен­тра­ція ні­ко­ти­ну у га­зо­по­ді­бно­му ста­ні в бу­дин­ках кур­ців мо­же ста­но­ви­ти до 10 мкг/м3. З'ясо­ва­но, що три­ва­лий вплив тю­тю­но­во­го ди­му з по­ві­тря є при­чи­ною зна­чно­го під­ви­ще­н­ня по­ка­зни­ків смер­тно­сті від ра­ку ле­гень і сер­це­во-су­дин­них за­хво

Kolosok - - ЕКОДІМ - Дже­ре­ла про­блем Ні­ме­цький

Бі­о­ло­гіч-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.