! Чи ЗНА­Є­ТЕ Ви? Мі­жна­ро­дна еко­ло­гі­чна ор­га­ні­за­ція Greenpeace ві­ді­бра­ла 141 зра­зок одя­гу з 29 кра­їн (джин­си, шта­ни, су­кні, фут­бол­ки, ни­жню бі­ли­зну) та до­ру­чи­ла не­за­ле­жним ла­бо­ра­то­рі­ям зро­би­ти ана­ліз на шкі­дли­ві ре­чо­ви­ни. Ре­зуль­тат шо­ку­вав: хімічні ре­чо­ви­ни

Kolosok - - ЕКОДІМ -

Бен­зен

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.