Де­ре­во­каз­ка. Ве­сня­ні ча­ри. Дуб Ка­ми­ше­ва. Де­ре­во-дім

Kolosok - - ЗМІСТ -

А ми ви­рі­ши­ли, що ча­рів­ним де­ре­вом для нас є абри­кос. Ще за­ле­две з’яв­ля­є­ться ли­стя на де­ре­вах, ще не­смі­ли­во по­тро­шку ви­ри­на­ють острів­ці тра­ви­чки, а абри­кос уже вдяг­ся у ні­жний сер­па­нок бі­лих кві­тів. На­че на­ре­че­на, що дов­гий час че­ка­ла на ве­сну, аби по­він­ча­ти­ся зі сво­їм су­дже­ним ві­тром. А ко­ли ко­ха­ний ла­гі­дно тор­ка­є­ться її, по­ві­трям роз­но­си­ться справ­жня ве­сня­на пі­сня-аро­мат. Це пі­сня са­мої при­ро­ди, її про­бу­дже­н­ня, її жи­т­тя... І ми га­да­є­мо, що на­ро­дже­н­ня жи­во­го і є най­біль­ши­ми ча­ра­ми сві­ту.

Га­ди Іри­на (7 ро­ків) та її ро­ди­на, м. Ма­рі­у­поль До­не­цької обла­сті

Це на­ше улю­бле­не де­ре­во – яблунь­ка. Ко­жної ве­сни во­на ра­дує нас сво­їм ча­рів­ним бі­лим цві­том, аро­мат яко­го роз­но­си­ться на ве­ли­кі від­ста­ні! А яблу­ка, які аро­ма­тні та ве­ли­кі яблу­ка! Їх ду­же по­лю­бляє мій син Ми­ки­та. Одно­го ра­зу він на­віть під­твер­див за­кон Нью­то­на, бо яблу­ко впа­ло йо­му на го­ло­ву. Ох і сва­рив­ся він, але все одно під­няв яблу­ко і з’їв. А взим­ку яблунь­ка ча­рує нас сво­єю за­гад­ко­ві­стю, бо ко­жна гі­ло­чка вкри­та сні­гом і на­га­дує оле­ня­чі ріж­ки. Ось та­ке де­ре­во­каз­ка ро­сте у нас на по­двір’ї.

Ман­дрик І. І., Ми­ро­лю­бів­ська ЗОШ Кра­сно­ар­мій­ської ра­йон­ної ра­ди До­не­цької обла­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.