ЛАБОРАТОРІЯ „КОЛОСКА”

Як у по­хо­ді роз­ве­сти во­гонь без сір­ни­ків та за­паль­ни­чки

Kolosok - - РІК СВІТЛА -

Ти за­був сір­ни­ки? Во­ни на­мо­кли, а в за­паль­ни­чці за­кін­чив­ся газ? Не впа­дай у па­ні­ку! Во­гонь мо­жна роз­ве­сти за до­по­мо­гою стрі­чки фоль­ги, аку­му­ля­тор­ної ба­та­рей­ки від лі­хта­ри­ка та кла­пти­ка ва­ти.

1.

Ви­ріж смуж­ку фоль­ги ши­ри­ною 1,5–2 см і дов­жи­ною, біль­шою, ніж ви­со­та ба­та­рей­ки.

2.

Скла­ди смуж­ку вдвоє і обріж згин з двох бо­ків.

3.

Ро­згор­ни смуж­ку. Зву­же­не мі­сце бу­де най­біль­ше на­грі­ва­тись за про­хо­дже­н­ня еле­ктри­чно­го стру­му крізь фоль­гу.

4.

По­кла­ди кла­птик ва­ти у зву­же­не мі­сце.

5.

При­ти­сни кін­ці фоль­ги до по­лю­сів ба­та­рей­ки.

6.

За мить ва­та спа­ла­хне!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.