РТУТЬ, ПО­МНО­ЖЕ­НА НА ТРИ

Kolosok - - НАУКОВІ ЦІКАВИНКИ -

Згі­дно остан­ніх до­слі­джень британських уче­них, рі­вень важ­ких ме­та­лів у Сві­то­во­му оке­а­ні збіль­шив­ся втри­чі за остан­ніх сто ро­ків. Важ­кі ме­та­ли в основ­но­му зна­хо­дя­ться по­бли­зу по­верх­ні, а не в гли­бин­них во­дах, як вва­жа­ли ра­ні­ше. Ми­не де­кіль­ка де­ся­ти­річ, по­ки ртуть та ін­ші тяж­кі ме­та­ли ося­дуть на дно во­дойм.

Бла­ки­тні тун­ці на­ко­пи­чу­ють в со­бі біль­ше рту­ті, ніж ін­ші ви­ди риб, бо зна­хо­дя­ться ви­ще у хар­чо­во­му лан­цю­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.