А в цей час:

Krayina - - ПОДІЇ -

ХАРКІВ’ЯНКА 32-РІЧНА ІН­НА ДЯЧЕНКО ПІДНІМАЄ З ПІДЛОГИ ТОРТ ”СНІКЕРС”.

Сто­яв на та­ці на сто­лі. За­че­пи­ла, коли йшла до хо­ло­диль­ни­ка. Роз­пав­ся і сплю­снув­ся.

Ін­на пе­че тор­ти на за­мов­ле­н­ня. Цей зро­би­ла до дня на­ро­дже­н­ня 5-рі­чно­го хло­пчи­ка. По торт ма­ють при­їха­ти за 30 хв.

– Взя­ла 800 гри­вень за ро­бо­ту, – пла­че. – Спе­кти но­вий не маю ча­су. В дитини свято сьо­го­дні. Рідня збирається. Це по­стій­ні клі­єн­ти. Ду­же на ме­не роз­ра­хо­ву­ва­ли. Як я мо­гла за­че­пи­ти той під­нос? Те­ле­фо­нує ба­тько­ві іме­нин­ни­ка. Пе­ре­про­шує. Обі­цяє по­вер­ну­ти ко­шти.

– Чо­ло­вік сприйняв з гу­мо­ром. Ко­шти бра­ти на­зад від­мо­вив­ся. По­про­сив за мі­сяць спе­кти торт на день на­ро­дже­н­ня дру­жи­ни, – до­дає Ін­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.