”Кремль пі­шов на за­го­стре­н­ня,

Krayina - - ПОДІЇ -

бо зро­зу­мів: сан­кції не ска­су­ють. Най­ближ­че ото­че­н­ня Пу­ті­на, най­імо­вір­ні­ше, вже убез­пе­чи­ло свої фі­нан­со­ві акти­ви. Аде­ква­тну відповідь РФ мо­жуть да­ти тіль­ки США. Вій­сько­во-по­лі­ти­чний істе­блі­шмент там за­ймає жорс­тку по­зи­цію. Єди­ний ви­ня­ток – Трамп”, –

Ан­дрій ПІОНТКОВСЬКИЙ, ро­сій­ський по­лі­то­лог

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.