”Укра­їн­ську мо­ву не по­трі­бно нав’язу­ва­ти.

Krayina - - ПОДІЇ -

Але зро­би­ти все, щоб бу­ли гар­ні укра­їн­ські жур­на­ли, га­зе­ти, філь­ми і пі­сні. І го­лов­не: щоб люди, які ма­ють до цьо­го сто­су­нок, за­ро­бля­ли біль­ше, ніж ті, хто не має”, –

Юрій РИБЧИНСЬКИЙ, по­ет, дра­ма­тург

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.