У ФРАН­ЦІЇ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРО­ТИ ДОРОГОГО ПАЛЬ­НО­ГО

Krayina - - СВ ІТ -

У Фран­ції по­над два ти­жні протестують про­ти здо­рож­ча­н­ня паль­но­го з на­сту­пно­го ро­ку. У сто­ли­ці на акції за весь час ви­йшли май­же 100 ти­сяч лю­дей. Двоє за­ги­ну­ли. По­над 90 трав­мо­ва­ні. Більш як 200 мі­тин­гу­валь­ни­ків аре­шту­ва­ли.

У Па­ри­жі мо­бі­лі­зу­ва­ли п'ять ти­сяч офі­це­рів по­лі­ції. Про­те­сту­валь­ни­ків роз­га­ня­ють во­до­ме­та­ми, ди­мо­ви­ми гра­на­та­ми і сльо­зо­гін­ним га­зом. Уча­сни­ки про­те­стів ого­ло­си­ли, що акції – без­стро­ко­ві. Пре­зи­дент 40-рі­чний Ем­ма­ну­ель Ма­крон за­явив, що по­сту­пок не бу­де

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.