По­дру­га

Krayina - - УКРА ЇНА -

пра­цю­ва­ла ня­нею 3-рі­чної дів­чин­ки в ба­га­тій сім’ ї. Ди­ти­на бі­га­ла по кім­на­ті, пе­ре­че­пи­ла­ся і впа­ла. Ро­зби­ла ніс. На плач у кім­на­ту вле­ті­ла ма­ти, яка пи­ла на ку­хні ви­но з по­дру­га­ми. Кри­ча­ла, що за­тя­гає по су­дах. Ви­гна­ла без пла­тні за остан­ній мі­сяць – 15 ти­сяч гри­вень. Уве­че­рі її чо­ло­вік при­їхав ви­ба­ча­ти­ся. Пе­ре­гля­ну­ли за­пи­си з ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня і все з’ясу­ва­ли. Про­по­ну­вав по­вер­ну­ти­ся, але во­на від­мо­ви­ла­ся. Ли­шив на ша­фі в ко­ри­до­рі дві ти­ся­чі до­ла­рів.

Оле­на ПЛАКСІЄНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.