Ро­ків

Krayina - - УКРА ЇНА -

п’ять то­му про­ки­нув­ся вран­ці від кри­ку з квар­ти­ри по­руч. По­біг до них. Две­рі від­чи­ни­ла за­пла­ка­на жін­ка. На під­ло­зі – чо­ло­вік із по­рі­за­ни­ми ру­ка­ми. По­міг пе­рев’яза­ти ра­ни. Су­сід про­грав на ігро­вих ав­то­ма­тах ве­ли­кі гро­ші. Не знав, як по­вер­ну­ти борг, і на­ма­гав­ся пе­ре­рі­за­ти ве­ни. Жін­ка вча­сно по­мі­ти­ла. За па­ру мі­ся­ців сім’я про­да­ла квар­ти­ру. Від­да­ли бор­ги. За те, що ли­ши­ло­ся, ку­пи­ли ха­ту в се­лі під мі­стом.

Сер­гій МАРЧЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.