Із 15 гру­дня по 15 сі­чня за­лі­зни­чні кви­тки не можна бу­де по­вер­ну­ти че­рез ін­тер­нет.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Ли­ше в ка­су. Укр­за­лі­зни­ця вве­ла обме­же­н­ня, бо в пе­рі­од рі­здвя­но-но­во­рі­чних свят спе­ку­лян­ти ску­по­ву­ють кви­тки. До­мов­ля­ю­ться з па­са­жи­ра­ми про їх по­вер­не­н­ня в обіг за ви­на­го­ро­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.