Зна­йо­мий не­на­ви­дів Май­дан.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Пи­сав про це у со­цме­ре­жі. По­стив ві­део­за­пи­си ро­сій­ських про­грам, де кри­ти­ку­ва­ли Ре­во­лю­цію гі­дно­сті. Недавно всі ті за­пи­си зі стрі­чки по­ви­да­ляв. Вла­шту­вав­ся во­ді­єм до кру­то­го бі­зне­сме­на, а той ви­явив­ся май­да­нів­цем. Во­ло­ди­мир, 33 ро­ки, Харків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.