13 гру­дня 1577

Krayina - - ДАТИ -

ро­ку ан­глій­ська еска­дра з п’яти ко­ра­блів і 164 чле­нів екі­па­жу ві­ді­йшла з ан­глій­сько­го міста Плі­мут до Пів­ден­ної Аме­ри­ки. Очо­лив їх ка­пі­тан 37-рі­чний Френ­сіс Дрейк. Мо­ря­ки отри­ма­ли зав­да­н­ня від ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти І гра­бу­ва­ти там­те­шні іспан­ські во­ло­ді­н­ня. За три ро­ки пла­ва­н­ня вони спу­сто­ши­ли чу­жі ко­ло­нії і про­плив­ли по­під Ін­ді­єю та Афри­кою. Так здій­сни­ли пер­шу нав­ко­ло­сві­тню по­до­рож.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.