14 гру­дня 835-го

Krayina - - ДАТИ -

ки­тай­ський ім­пе­ра­тор 26-рі­чний Вень-Цзун на­ка­зав уби­ти всіх єв­ну­хів при дво­рі. Був не­за­до­во­ле­ний їхнім впли­вом на ото­че­н­ня. То­го дня мо­нар­ху по­ві­до­ми­ли, що пе­ред па­ла­цом на гра­на­то­во­му де­ре­ві ви­сту­пи­ла со­лод­ка ро­са. Він сприйняв це за хо­ро­шу при­кме­ту. По­про­сив єв­ну­хів до­слі­ди­ти яви­ще. Ту­ди ж від­пра­вив сол­да­тів. Але один із вій­сько­вих ви­дав себе. Єв­ну­хи вте­кли, а зго­дом пом­сти­ли­ся сол­да­там – затримали і де­яких стра­ти­ли. Че­рез 4 ро­ки під­мо­ви­ли ім­пе­ра­то­ра вби­ти сво­го си­на. Сам Вень-Цзун по­чав хво­рі­ти і по­мер 840 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.