15 гру­дня 1890-го

Krayina - - ДАТИ -

в пе­ре­стріл­ці з аме­ри­кан­ськи­ми вій­ська­ми за­ги­нув вождь ін­ді­ан­ців 59-рі­чний Си­дя­чий Бі­зон. То­ді почалися аре­шти ко­рін­них жи­те­лів, яких зви­ну­ва­ти­ли в під­го­тов­ці пов- ста­н­ня у шта­ті Пів­ден­на Да­ко­та. Си­дя­чий Бі­зон став ві­до­мим пі­сля би­тви при Літтл-Бі­гхорн 1876-го. То­ді вій­сько ін­ді­ан­ців під йо­го керівництвом роз­гро­ми­ло аме­ри­кан­ців. Пі­зні­ше во­ждя аре­шту­ва­ли і два ро­ки утри­му­ва­ли у в’язни­ці. За цей час йо­го плем’я май­же пов­ні­стю зни­щи­ли. Він взяв­ся за збе­ре­же­н­ня і по­пу­ля­ри­за­цію тра­ди­цій. Вів бо­роть­бу про­ти роз­про­да­жу ре­зер­ва­цій­них те­ри­то­рій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.