Во­дій­ря­тів­ник

Krayina - - УКРА ЇНА -

– При­сте­гни­те рем­ни, ав­то­бус взле­та­ет, – ка­же во­дій, і на­ша мар­шру­тка ви­стри­бує на тро­ту­ар. Вправ­но ма­нев­рує між пі­шо­хо­да­ми. Ви­їжджає на рей­ки, обга­няє трам­вай. Ле­две всти­гає ухи­ли­ти­ся від зу­стрі­чно­го. Че­рез га­зон устром­ля­є­ться в за­галь­ний до­ро­жній по­тік.

На кін­це­вій ра­ді­сні й тро­хи пе­ре­ля­ка­ні па­са­жи­ри апло­ду­ють. Хтось на­віть дя­кує, що вря­ту­вав від за­пі­зне­н­ня на ро­бо­ту.

Сер­гій ОДАРЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.