”Ко­ня ку­ють,

Krayina - - УКРА ЇНА -

а жа­ба й со­бі но­гу під­став­ляє. Те­пер Юля за­ме­ту­ши­ла­ся. Мов­ляв, усе жи­т­тя пра­гну­ла то­мо­са. Ти­мо­шен­ко са­бо­ту­ва­ла цю по­дію ще 2008-го. Ко­ли Ющен­ко на­ма­гав­ся отри­ма­ти йо­го під час ві­зи­ту Вар­фо­ло­мія до Ки­є­ва – не при­йшла на свя­тку­ва­н­ня хре­ще­н­ня Ру­сі, – Юрій ВИННИЧУК, пи­сьмен­ник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.