”Су­ча­сне укра­їн­ське куль­тур­не се­ре­до­ви­ще від­бу­ло­ся.

Krayina - - УКРА ЇНА - Юрій АНДРУХОВИЧ, пи­сьмен­ник

Є без­ліч пи­сьмен­ни­ків і ви­дав­ництв. Є чи­та­чі. Ве­ли­че­зна кіль­кість укра­їн­ців ку­пує книж­ки на­ціо­наль­них ви­дав­ництв і, що ва­жли­во, чи­тає їх. Є книж­ко­ві фе­сти­ва­лі та яр­мар­ки. Є під­трим­ка дер­жа­ви і не­дер­жав­них ін­сти­ту­цій. Так до­бре ще не бу­ло ні­ко­ли”, –

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.