255

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

ПОХОВАНЬ ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЧЕХІЇ МАЄ НА ОБЛІКУ УКРА­ЇН­СЬКИЙ ІН­СТИ­ТУТ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ПАМ’ЯТІ. НА ОЛЬШАНСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ В ПРА­ЗІ ПОКОЯТЬСЯ МІ­НІСТР УНР ГРИГОРІЙ СИДОРЕНКО, ДЕР­ЖАВ­НИЙ ПИСАР УНР ІВАН МІРНИЙ, ПЕ­ДА­ГОГ СОФІЯ РУСОВА, ОРГАНІЗАТОР КООПЕРАТИВНОГО РУ­ХУ В УКРА­Ї­НІ СЕР­ГІЙ БОРОДАЄВСЬКИЙ, ДРАМАТУРГ І ПЕ­ДА­ГОГ СПИРИДОН ЧЕРКАСЕНКО, ПОЛКОВНИК АР­МІЇ УНР ЮРІЙ ДОБРИЛОВСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.