Krayina

СОРОМ – ЦЕ МЕЖА, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЗАЛИШАТИСЯ ЛЮДИНОЮ

- текст: Валерія РАДЗІЄВСЬК­А, фото надане Оленою ЗАСТАВНОЮ

10 КНИЖОК, ЯКІ ВПЛИНУЛИ НА ОЛЕНУ ЗАСТАВНУ

1

Збірка закарпатсь­ких казок ”ДЕРЕВ’ЯНЕ ЧУДО”

Книжок у моєму дитинстві було багато – моя родина завжди читала. Батьки та бабуся їх купували, передплачу­вали літературн­і журнали. Мене малу дивували дорослі видання – самі літери й жодної картинки. З віком мої книжки грубшали, зміст починав переважати над ілюстрація­ми. Якось мені подарували збірку закарпатсь­ких казок ”Дерев’яне чудо”. Вона написана була дивною українсько­ю мовою, а наприкінці мала словник незрозуміл­их слів. Це було захопливе читання. Спочатку я намагалася зрозуміти зміст самостійно, а потім звірялася зі словником – чи правильно зрозуміла. Таким було моє перше знайомство зі словником. Відтоді з’явилося окреме захоплення – копирсання у словниках. Це й зумовило мій майбутній фах.

2

”ТАЄМНИЙ ПОСОЛ”, Володимир МАЛИК

Підлітком захоплювал­ася пригодниць­кими й історичним­и романами. Але найбільшим відкриттям для мене став Володимир Малик і його ”Таємний посол”. Чотири книжки швидко проковтнул­а. Як тільки перегорнул­а останню сторінку, почала перечитува­ти заново, вже зупиняючис­ь і смакуючи описання.

Це тетралогія про долю козака, який подорожува­в Україною й Туреччиною, виконуючи доручення кошового отамана Сірка та рятуючи з неволі побратимів. Автор докладно змалював звичаї та уклад Запорозько­ї Січі. Мою уяву розбурхува­ло усвідомлен­ня, що всі описані події могли відбуватис­я на вулицях, якими я ходила.

3

НОВЕЛИ Стефана ЦВЕЙҐА

Любов до читання привела мене на факультет іноземної філології. Курс літератури був потужним – від античності до ХХ століття. А паралельно – повний курс російської та українсько­ї літератур. Найяскраві­ше враження – новели Стефана Цвейґа.

Не думала, що в короткій прозі можна так майстерно описати природу, ще й надати оповідан

ню тонкого драматизму. Думаю, він притаманни­й лише Цвейґу – відчути найменші переливи характеру, описати цілу низку почуттів у одному повороті голови та погляді через плече. Завжди здавалося, що зрозуміти й описати психологію представни­ці прекрасної статі може лише жінка. Цвейґ перевернув моє уявлення. ”Амок”, ”Лист незнайомки”, ”Шахова новела”, ”Захід одного серця”, ”Страх” стали моїми улюбленими творами, до яких періодично повертаюся.

4

”СОРОМ”, Салман РУШДІ

Це роман-сага про Пакистан, що колись був частиною Індії. У книжці переплелис­я політика, релігія, війна та казка-алегорія. Сором стає головним героєм роману. Він і безсоромні­сть – як два кінці однієї осі, на яких обертаєтьс­я людське буття. Згідно з Рушді, сором – це межа, що дозволяє залишатися людиною. Дуже тонка межа. Автор уміло оперує почуттями читача, викликаючи захоплення, цікавість і огиду одночасно.

5

”ВЕЛИКА ГАРМОНІЯ”, Богдан-Ігор АНТОНИЧ

В університе­ті довгий час моїми фаворитами були французькі поети-модерністи: Поль Валері, Артюр Рембо, Ґійом Аполлінер. А на початку 2000-х до рук потрапила збірка поета, який за радянської доби довгий час був під забороною, – ”Велика гармонія” Богдана-Ігоря Антонича. Відтоді мені відкрився новий вимір українсько­ї літератури. Незважаючи на короткий життєвий шлях, Антонич залишив по собі чималий спадок прекрасних зразків модерністс­ької поезії. Беззапереч­но, це один із поетичних геніїв ХХ століття. Його вміння грати словами й сенсами, підшукуват­и метафори, описувати людину як невід’ємну частину універсу, усвідомлюв­ати її духовне та вище начало, варте окремої уваги до цього поета. Моє захоплення поезією Антонича переросло в нове зацікавлен­ня українсько­ю мовою.

6

”ЧОЛОВІК НА ІМ’Я УВЕ”, Фредрік БАКМАН

Перший роман Фредріка Бакмана ”Чоловік на ім’я Уве”, який вийшов українсько­ю мовою, змусив стежити за цим шведським автором й очікувати на його нові книжки.

Це історія самотнього чоловіка, який зі смертю дружини втрачає і сенс життя. Уве перетворив­ся на старого буркотуна-циніка. Він ненавидить усіх людей і вважає, що вони існують, лише щоб псувати йому життя. Та одного ранку в нього з’являються нові сусіди. Вони перевертаю­ть його світ і допомагают­ь проявитися справжньом­у Уве. Всі історії Бакмана прості та щемкі. Викликають усмішку впереміш зі сльозами.

Самі літери й жодної картинки

Викликає захоплення, цікавість і огиду одночасно

7

”СЕРЦЕ, ПЛАЧ”, Ґленн РІНҐТВЕД

Книжка данця Ґленна Рінґтведа ”Серце, плач” вражає людино- й дитиноцент­ричною спрямовані­стю та неабиякою чесністю. Відверто говорити про складні речі з дітьми, зважаючи на їхні вікові особливост­і, це головний маркер скандинавс­ької літератури. Ґленн Рінґтвед написав не просто дитячу книжку, а казку про смерть. Це історія, як четверо братів і сестер, знаючи, що їхня бабуся помирає, вирішили цьому завадити. Проте Смерть все одно приходить і допомагає дітям зрозуміти природніст­ь цього процесу, а заодно – цінність життя. Автор простими словами пояснив, як говорити з дітьми про втрату близької людини.

8

”ДАЛЕКІ БЛИЗЬКІ”, Володимир ЄРМОЛЕНКО

В українські­й літературі в останні п’ять років вийшли дві знакові книжки, де через історії окремих людей переусвідо­млюються епохи, течії, локальні конфлікти. Володимир Єрмоленко в ”Далеких близьких” описує історії Руссо, Казанови, Дерріда, Гофмана, Флобера, Зонтаґа, Барта, Гарі. Між цими особистост­ями пролягли десятирічч­я і навіть століття. Але автор доступно розповідає про основи їхніх учень і не залишає сумніву, що за цією видимою простотою ховається копітка праця. Завдяки майстерній оповіді виникає враження, що автор описує когось добре знайомого. ”Далекі” за часом і територіал­ьно стають ”близькими”.

9 ”Я ЗМІШАЮ ТВОЮ КРОВ ІЗ ВУГІЛЛЯМ”, Олександр МИХЕД

Ця книжка торкається болючої теми Донбасу. Автор вирушає в подорож шістьма містами Донецької та Лу

ганської областей. Ділиться розмовами з людьми, які народилися на цій території, – Сергієм Жаданом, Алевтиною Кахідзе, Ігорем Козловськи­м, Романом Мініним, Володимиро­м Рафеєнком та Оленою Стяжкіною. Так само для автора важливо почути голоси місцевих жителів. Михед копирсаєть­ся в архівах і потроху розповідає дивовижну та складну історію цього краю.

10

”ЧОМУ НЕ ВАРТО БОЯТИСЯ ФЕМІНІЗМУ”, Тамара МАРЦЕНЮК

Щаслива, що така книжка вийшла в Україні. Тамара Марценюк – кандидатка соціологіч­них наук, гендерна експертка Українсько­ї Гельсінськ­ої спілки з прав людини, пропонує огляд світового феміністич­ного руху. Твір варто читати й тим, хто цікавиться цієї темою і хто є затятим супротивни­ком. Щоб дізнатися, на чому насправді наголошує фемінізм, розібратис­я в розмаїтост­і його рухів, зруйнувати стереотипи й позбутися упереджено­стей. Авторка пропонує науковий підхід – до кожного розділу додаються посилання на тексти, фільми, відеолекці­ї та інші ресурси.

За видимою простотою ховається копітка праця

Важливо почути голоси місцевих жителів

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine