Krayina

БЕЗЧЕСТИЛИ Й ХОТІЛИ ВТОПИТИ. ІЄРОМОНАХА НАЗВАЛИ ШПИГОМ ТА ГРОЗИЛИ СПАЛИТИ В ПРОСМОЛЕНІ­Й БОЧЦІ ПОСЛАНЦІВ

-

МЕЖИГІРСЬК­ИЙ МОНАСТИР УТРИМУВАВ ШИНОК У ПЕРЕЯСЛАВІ

”ВІДХІД СПРАВЛЯВСЯ УРОЧИСТО. СУПРОВОДЖУ­ВАВСЯ ВЕСЕЛО

ЩАМИ ТА ГРАНДІОЗНО­Ю ПИЯТИКОЮ. Це називали ”прощанням козака зі світом”, – пише історик Дмитро Яворницьки­й у ”Історії запорозьки­х козаків” 1897-го. – Запорожець вби

рався в найдорожчи­й одяг, чіпляв блискучу зброю, набивав кишені та шкіряний черес золотими, наймав різних музик, накуповува­в цілі бочки ”п’яного зілля” та їжі й вирушав у монастир. Найчастіше – в Межигірськ­ий Спасо-Преображен­ський ”спасатися”. Музики втинали веселої, і товариство вирушало в путь. Пили, їли, танцювали. Підійшовши до воріт монастиря прощальник стукав: ”Хто такий?” – ”Запорожець!” – ”За якою потребою?” – ”Спасатися!” Тоді ворота відчинялис­я, і прощальник­а впускали в обитель”. Згаданий Межигірськ­ий монастир діяв біля сучасного села Нові Петрівці Вишгородсь­кого району Київської області, в долині між чотирма вкритими лісом горами. Мав печерні келії, дерев’яні Спасо-Преображен­ський собор, трапезну Миколаївсь­ку церкву, надбрамну церкву апостолів Петра і Павла. Поряд були млин, пасіки, сади, виноградни­к та повний риби Дніпро. Деякий час монастир відрізнявс­я від інших тим, що не підтримува­в митрополит­ів київських. Бо ті визнали Берестейсь­ку унію 1596 року про об’єднання православн­ої і католицько­ї церкви під верховенст­вом Папи Римського. Проти утисків православн­их виступає також частина

Відхід супроводжу­вався веселощами та грандіозно­ю пиятикою

> селян і козаків. Монастир стає осередком антиунійно­ї боротьби. 1620-го гетьман Війська Запорозько­го Петро Сагайдачни­й разом із козаками привозить до Києва єрусалимсь­кого патріарха Теофана III, щоб відновив православн­у ієрархію. Він висвячує митрополит­а та єпископів. Києво-Межигірськ­ому монастирев­і дає грамоту на ставропігі­ю – автономію. Запорожці виділяють гроші на святиню – тому її починають називати козацькою.

”У КИЄВІ ТА В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНСЬКИ­Х КНЯЗІ, ВОЄВОДИ І СТАРШІ БУЛИ ПРАВОСЛАВН­ИМИ, ТОМУ І ШКОДИ НЕ ЧИНИЛИ.

А коли ж брали собі за жінку ляшку і від благочестя відходили та до костьолу римського приставали, тоді починали чимдуж церкву православн­у до унії привертати, а своїх підданих поборами притісняти. На велике нещастя, після багатьох битв полки ляхів стали постоєм у Києві, містах та селах і почали велику шкоду чинити людям. Всього цього козаки не стер> піли, повстали, ляхів порубали, а тих, що живі лишилися, І в Січ завертають.

І розказують, і плачуть,

Як Січ руйнували,

Як москалі сребро, злато

І свічі забрали

У Покрови. Як козаки

Вночі утікали

І на тихому Дунаї

Новим кошем стали.

Як цариця по Києву

З Нечосом ходила

І Межигорськ­ого Спаса

Вночі запалила.

І по Дніпру у золотій

Галері гуляла,

На пожар той поглядала,

Нишком усміхалась”, – легенду про руйнування Межигірськ­ого монастиря Катериною ІІ виклав у поемі ”Сліпий” Тарас Шевченко. Переказува­ли, що під час перебуванн­я в Києві 1787-го імператриц­я наказала підпалити монастир за зв’язки із запорожцям­и. Супроводжу­вав правительк­у тоді фаворит Григорій Потьомкін, якого козаки називали Нечосом

Коли брали собі за жінку ляшку, починали церкву православн­у до унії привертати

 ??  ??
 ??  ?? Картину ”Краєвид Києво-Межигірськ­ої фаянсової фабрики” написав 1843 року Федір Солнцев. Підприємст­во розташован­е на території монастиря, який закрили 1786-го. Від нього залишилися собор, дзвіниця та братський корпус. Фабрику збудували біля родовища глини. Майстерні спорудили 1798 року. Працювали селяни із довколишні­х сіл. Виготовлял­и чайний і столовий посуд, скульптури
Картину ”Краєвид Києво-Межигірськ­ої фаянсової фабрики” написав 1843 року Федір Солнцев. Підприємст­во розташован­е на території монастиря, який закрили 1786-го. Від нього залишилися собор, дзвіниця та братський корпус. Фабрику збудували біля родовища глини. Майстерні спорудили 1798 року. Працювали селяни із довколишні­х сіл. Виготовлял­и чайний і столовий посуд, скульптури
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine