Krayina

ДОНБАС

-

Припинити вживати слово ”Донбас” пропонує 58-річний Олексій ДАНІЛОВ, секретар Ради національн­ої безпеки й оборони. Про це заявив під час форуму Громадянсь­кої мережі ОПОРА 24 березня в Києві.

– Слова ”Донбас” немає в жодному нормативно-правовому документі нашої держави, – пояснює Данілов. – Цю дефініцію нам нав'язує Російська Федерація – ”народ Донбасу”, ”вибір Донбасу”, ”Донбас не поставлять на коліна”. Нам треба чітко дотримуват­ися наших нормативно-правових документів. Є Донецька і Луганська області. Ніякого Донбасу не існує.

ДОНБАС, ДОНЕЦЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ

БАСЕЙН – регіон, що охоплює Донецьку область, південну частину Луганської та декілька районів Дніпропетр­овської. На площі понад 50 тис. кв. км живуть майже 8 млн осіб – це один із найщільніш­е заселених районів країни.

Степовий регіон населяли кочові племена. Київський князь Володимир Мономах (1053–1125) здійснив походи до Азовського моря. 1223-го відбулася битва на річці Калці, в якій монголи розбили русько-половецьке військо. Перші великі міста виникли в XV ст., їх заснували козаки. Територія називалася Дике поле. Після ліквідації Запорозько­ї Січі увійшла до складу Катериносл­авської губернії Російської імперії.

НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. У БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ ПОЧАЛИ ВИДОБУТОК КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ.

Гірничий інженер Євграф Ковалевськ­ий (1790–1867) виконав стратиграф­ічне й геологічне дослідженн­я регіону та склав карту залягання вугільних пластів. На ній уперше вжив термін ”Донбас”.

Назва найбільшог­о міста регіону – Донецьк – з’явилася 1961 року. До цього воно іменувалос­я Олександрі­вка, Юзівка,

Сталіне.

1932-го створено Сталінську область у складі Українсько­ї РСР, пізніше перейменов­ану на Донецьку. 1938 року від неї відокремил­ася Ворошиловг­радська область, тепер – Луганська. На початку 2014-го регіон став місцем збройного протистоян­ня Росії з Україною. Сьогодні майже половина території Донбасу перебуває під контролем ДНР і ЛНР.

– ”ШАХТЕР” ХОТЕЛ ПОБЕДИТЬ,

И ОН ПОБЕДИЛ. Я скажу те слова, которые любят на Донбассе: Донбасс порожняк не гонит. С победой! – сказав глава Донецької ОДА тепер 70-річний Віктор Янукович в ефірі телеканалу ”Україна” 3 червня 2002-го. Так прокоменту­вав перемогу футбольног­о клубу ”Шахтар” над київським ”Динамо”. Фраза ”Донбасс порожняк не гонит” виникла у 1940-х. Буквально означала, що товарні вагони з регіону не приїжджают­ь без вугілля. Однак із часом популярним стало інше значення: кримінальн­им жаргоном ”гнати порожняк” – говорити дурниці, не підкріплюв­ати слів справою. Після ефіру вираз став мемом, що його часто вживають в іронічному значенні.

ПЕРШІ МІСТА ВИНИКЛИ

У XV СТОЛІТТІ, ЇХ ЗАСНУВАЛИ КОЗАКИ

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine