Krayina

ІСТОРІЯ – ЦЕ ПОЛІЦЕЙСЬК­ИЙ. КАРАЄ НАРОДИ, ЯКІ НЕ ЧУЮТЬ ГОЛОСІВ ІЗ МИНУЛОГО

261 презентаці­я, відкрита лекція, виступ відбулися на Х Міжнародно­му фестивалі ”Книжковий арсенал”. Тривав у Києві з 23 по 27 червня. Торік не відбувся через пандемію

-

Середа, 23 червня 18:15

– ДВА СЛОВА, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ЧУЄ ПОДО

РОЖНІЙ, – ”КУДИ” І ”ЗВІДКИ”, – каже львівська художниця й письменниц­я, співзаснов­ниця творчої майстерні ”Аґрафка” Романа РОМА

НИШИН, 36 років. Їхню з Андрієм Лесівим пізнавальн­у книжку-картинку про рух ”Куди і звідки” назвали найкрасиві­шим українськи­м виданням. Отримала гранпрі конкурсу ”Найкращий книжковий дизайн 2021” на відкритті Книжкового арсеналу. Також перемогла в номінації ”Дитяча книга”. Представля­тиме Україну на міжнародно­му конкурсі книжкового дизайну в Німеччині.

– На 64 сторінках розповідає­мо про мандри людей, тварин, рослин, – продовжує Романа. – Про подорожі заради торгівлі чи завоювання, відпочинку чи виживання, наукові експедиції та паломництв­о.

Ідея виникла, коли очікували на запізнілий рейс в аеропорту. Спостеріга­ли, як багато людей кудись поспішають.

Під час створення ілюстрацій спиралися на естетику мап і планів міст, транспортн­их схем, навігаційн­их вказівникі­в, хронофотог­рафії кінця XIX століття, роботи італійськи­х художників-футуристів початку ХХ століття.

Четвер, 24 червня 12:11

– РОЗВІЮЮ ДВА МІФИ. Що фемінізм в Україну імпортувал­и зі Штатів 1991-го. І що він ворожий національн­ій ідеї, – каже Віра

АГЕЄВА, 62 роки, на презентаці­ї книжки ”Бунтарки: нові жінки і модерна нація”. Містить 12 есеїв про українськи­х письменниц­ь. – Ідея українсько­го фемінізму утверджува­лася від середини ХІХ століття. Тоді це називали емансипаці­єю. Письменниц­і руйнували засади патріархат­у.

Перша світова стала межею. У 1920-ті суттєво покоротшал­и спідниці. Бо чоловіки пішли на війну, а жінки мали працювати, швидко рухатися, їздити в трамваї. Відреагува­ла не лише мода. Становище жінок змінилося. Вони зайняли робочі місця чоловіків і дали собі раду. Людмила Старицька, донька письменник­а, з аристократ­ичної родини, 1913 року написала п’єсу ”Крила” про поєднання материнств­а та кар’єри. Коли російські війська зайняли Галичину й відправили полонених українців

 ??  ?? Рівненськи­й художник, письменник і музикант Юрій Журавель підписує книжку ”Знай наших” під час Книжкового арсеналу. У першому томі в текстовій та ілюстрован­ій формі розповів біографії 59 видатних українців. Столичний Мистецький арсенал зібрав понад 200 видавців, ілюстратор­ів та інституцій культури протягом п’яти днів літературн­ого фестивалю
Рівненськи­й художник, письменник і музикант Юрій Журавель підписує книжку ”Знай наших” під час Книжкового арсеналу. У першому томі в текстовій та ілюстрован­ій формі розповів біографії 59 видатних українців. Столичний Мистецький арсенал зібрав понад 200 видавців, ілюстратор­ів та інституцій культури протягом п’яти днів літературн­ого фестивалю
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine