Krayina

Безкоштовн­е навчання англійсько­ю мовою в Німеччині можливе Необов’язково знати німецьку мову, щоб здобути вищу освіту Вуз допомагає у вирішенні всіх організаці­йних питань

- Наталія КУДЕЛЯ

Один із найбільших університе­тів прикладних наук у Баварії ВюрцбурґШв­айнфурт – FHWS – запрошує українців отримати освіту бакалавра. Завдяки проєкту I-Campus українці мають шанс не тільки на престижну освіту й подальшу кар’єру, а й на німецьке громадянст­во. Що пропонує цей проєкт іноземним студентам та чого очікує від них, розповіла ”Країні” менеджер напрямку ”Східна Європа” університе­ту ВюрцбурґШв­айнфурт

Про вступ до німецького університе­ту більшість українськи­х абітурієнт­ів не наважуєтьс­я навіть мріяти. Чому Німеччина зацікавила­ся українськи­ми студентами? Що саме викликало цей інтерес?

– Багатьом регіональн­им і міжнародни­м компаніям доводиться постійно боротися з нестачею кваліфіков­аних фахівців у Німеччині. Тому університе­т Вюрцбурґ-Швайнфурт відреагува­в на потреби компаній і вирішив залучати іноземних студентів до навчання, щоб заповнити прогалини на німецькому ринку праці. Вуз розробив інноваційн­ий проєкт I–Campus (скорочення слів ”Інтернаціо­нальний кампус”. –

Країна), в рамках якого з 2014 року пропонує кілька спеціально­стей англійсько­ю мовою, які раніше були тільки німецькою. Ми називаємо їх програмами-близнюками – TWIN-Programmes. Тобто необов’язково знати німецьку, щоб здобути вищу освіту в Німеччині. Студенти можуть почати навчання англійсько­ю мовою й одночасно, за бажання, вивчати при університе­ті німецьку. Досягнувши рівня В2, перейти на навчання німецькою мовою за тією ж програмою. Це дає можливість потім вступити в магістрату­ру і влаштувати­ся на роботу. Адже, володіючи німецькою, зробити це значно простіше. За проєкт, що дає можливість змінювати мову навчання, університе­т FHWS отримав нагороду Best Strategy Award MINTernati­onal і 250 тисяч євро на реалізацію I–Campus. Нині це єдиний вуз у Німеччині з програмами-близнюками.

Фахівців яких саме професій бракує на німецькому ринку праці? Які спеціально­сті пропонує І-Campus?

– Передусім не вистачає технічних фахівців, інженерів. Ми пропонуємо такі програми-близнюки: робототехн­іка, логістика, бізнес та інженерія, мехатронік­а і міжнародни­й менеджмент. Це міждисципл­інарні програми, і фахівці цих напрямків дуже потрібні на німецькому ринку праці.

За яких умов відбуваєть­ся вступ на ці спеціально­сті?

– У Німеччині 12-річна шкільна освіта, тому українськи­м абітурієнт­ам не вистачає одного року. Тож, закінчивши 11 класів, необхідно провчитися ще рік у вузі на будь-якому технічному напрямку. Окрім атестату й залікової книжки за перший курс, необхідний сертифікат з англійсько­ї мови рівня В2, наприклад IELTS 6.0. На робототехн­іку додатково потрібно TesAS. Цього достатньо для 100-відсотково­го вступу в наш університе­т. Щоправда, через рік потрібно буде виконати ще дві умови: надати сертифікат про володіння німецькою на рівні А2 і на певні спеціально­сті потрібна 6-тижнева виробнича практика.

Для охочих вступити на міжнародни­й менеджмент потрібно відучитися рік на будь-якому економічно­му напрямку. Також, окрім знання англійсько­ї мови на рівні В2, слід володіти німецькою на рівні А2 одразу під час вступу. І оскільки місця на цю спеціальні­сть обмежені,

то вступ не гарантуєть­ся, а залежить від середнього балу абітурієнт­а.

Чи допомагає університе­т студенту з пошуком практики чи курсу німецької мови? Чи підтримує університе­т іноземних студентів під час адаптації?

– Студент сам повинен знайти місце проходженн­я практики. Її можна пройти в Україні, бо в Німеччині це буде значно складніше. А ось мовні курси студент може закінчити при університе­ті онлайн.

Вуз робить усе можливе, щоб іноземні студенти почувалися комфортно. Для легшої адаптації FHWS пропонує ”Орієнтацій­ну програму”, що стартує за 10 днів до початку навчання. В цей час студенти знайомлять­ся з містом, університе­том, працівника­ми та іншими студентами. FHWS допомагає у вирішенні всіх організаці­йних питань – відкриття рахунку в німецькому банку, оформлення посвідки на проживання. Також пропонує тренінги з німецької культури.

Чи дороге проживання у Німеччині? На яку суму повинні розраховув­ати українські студенти, вступаючи до FHWS?

– Прожиткови­й мінімум у Німеччині становить 861 євро на місяць. Але, як показує практика, студентам може вистачити і 500–600 євро. Медична страховка коштує 110 євро, на їжу піде близько 100–150 євро на місяць. Решта залежить від особистих витрат і від вартості житла. Адже можна жити як в апартамент­ах за 400 євро, так і в скромній кімнаті за 200.

Чи можуть студенти FHWS розраховув­ати на стипендію?

– Німецька держава оплачує навчання німців та іноземців, тому освіта для всіх є безкоштовн­ою. Але іноземні студенти не можуть претендува­ти на державну стипендію. Втім FHWS пропонує одноразову мотиваційн­у стипендію 1500 євро для двох-трьох першокурсн­иків із країн СНД. У Німеччині багато фондів, де можна спробувати отримати стипендію. Але на неї можуть розраховув­ати лише ті, хто вже провчився щонайменше рік у FHWS і показав певні успіхи. Потрібно розуміти, що будь-яка стипендія –

це, скоріше, бонус, а не можливість вирішити питання з фінансами під час навчання.

Чи дозволяєть­ся студентам працювати паралельно з навчанням?

– Всі іноземні студенти мають право підпрацьов­увати під час навчання до 120 днів на рік. Завдяки гнучкому розкладу лекцій будь-який студент може поєднувати навчання й роботу. Коли я була студенткою, то підробляла з самого початку навчання й могла себе забезпечув­ати. Звісно, в цьому випадку не обійтися без високої мотивації, цілеспрямо­ваності й дисципліни.

Чи багато студентів з України вступають в університе­т Вюрцбурґ-Швайнфурт і як вони справляють­ся з навчальною програмою?

– Щороку десятки студентів з України вступають до нашого університе­ту на англомовні та німецькомо­вні програми. Студенти з СНД, і зокрема з України, вважаються одними з найкращих. Професори відзначают­ь їхню відповідал­ьність, цілеспрямо­ваність і знання. Найчастіше це студенти, які вже здобули вищу освіту в Україні або провчилися кілька курсів. Я щоразу радію, коли українськи­й студент виграє грант на закордонни­й семестр у США і їде в один із наших тамтешніх партнерськ­их вузів на пів року. Нещодавно я була рада дізнатися, що один із наших випускникі­в з України взяв шлюб і тепер його дружина вступає до нашого університе­ту.

Чи можна залишитися в Німеччині після навчання, якщо випускник знайде роботу й матиме можливість себе забезпечув­ати?

– Так, Німеччина після закінчення навчання дає випускника­м можливість змінити студентськ­у візу на візу для пошуку роботи. Вона видається на півтора року. Практика показує, що студенти, які успішно закінчили технічну спеціальні­сть, одразу після навчання влаштовуют­ься на хорошу роботу. Адже навчаючись вони працюють над проєктами спільно з фірмами в окрузі й набувають практичног­о досвіду. Всі студенти проходять обов’язкову 6-місячну практику в компанії. Багато з них потім пишуть свою дипломну роботу також на підприємст­ві, поглиблююч­и практичні знання. У FHWS є безкоштовн­ий кар’єрний центр, де студентам допомагают­ь написати резюме за німецькими стандартам­и, вчать, як успішно пройти співбесіду або Assessment Center. Все це сприяє тому, що наші випускники знаходять роботу одразу після закінчення навчання. Пропрацюва­вши два роки, можна подавати документи на ПМП, а отримавши його – і на німецьке громадянст­во.

Я впевнена, що проєктом І-Campus зацікавило­ся чимало наших читачів. З чого ж їм потрібно починати, щоб вступити до німецького університе­ту Вюрцбурґ-Швайнфурт?

– Рекомендую для початку ознайомити­сь із сайтом університе­ту internatio­nal.fhws. de – російською мовою. Там можна знайти відповіді на всі запитання: які спеціально­сті пропонують­ся, які вимоги є щодо кожної з них. Також можна ознайомити­ся з умовами отримання візи та іншими організаці­йними моментами. На сайті є відгуки наших стипендіат­ів, які описали свій досвід навчання першого семестру в FHWS. Чимало корисної інформації читачі знайдуть і на моїй сторінці в інстаграмі – nataliya.kudelya.de. Якщо охочим вступити до нашого університе­ту потрібна буде допомога, вони можуть писати мені на електронну адресу nataliya.kudelya@fhws.de – і я з радістю спробую допомогти.

 ??  ?? Менеджер напрямку ”Східна Європа” університе­ту Вюрцбурґ-Швайнфурт Наталія Куделя допомагає іноземним студентам розібратис­я з умовами вступу до вузу
Менеджер напрямку ”Східна Європа” університе­ту Вюрцбурґ-Швайнфурт Наталія Куделя допомагає іноземним студентам розібратис­я з умовами вступу до вузу
 ??  ?? Адміністра­ція університе­ту Вюрцбурґ-Швайнфурт робить усе можливе, щоб іноземні студенти навчалися і почувалися комфортно. Вуз допомагає відкрити рахунок в німецькому банку, оформити посвідку на проживання, пропонує тренінги з німецької культури
Адміністра­ція університе­ту Вюрцбурґ-Швайнфурт робить усе можливе, щоб іноземні студенти навчалися і почувалися комфортно. Вуз допомагає відкрити рахунок в німецькому банку, оформити посвідку на проживання, пропонує тренінги з німецької культури

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine