Krayina

”Стахановці заробляють багато. Що буде, якщо захочуть шампансько­го?”

-

”Нам вдалося розкрити й удосконали­ти засекречен­у французами технологію виробництв­а”, – пише 1943 року радянський винороб Антон Фролов-Багреєв у книжці ”Советское шампанское”.

1936-го нарком харчової промислово­сті Анастас Мікоян доручив йому очолити групу радянських виноробів, яких відправили ознайомити­ся із сировинною базою у Франції, Німеччині, Італії і технологіє­ю виготовлен­ня ігристих вин. Найдавніше з XVІІI ст. робили у французько­му регіоні Шампань.

За класичною технологіє­ю ігристі вина в Російській імперії виробляли з кінця ХІХ ст. на заводі ”Абрау-Дюрсо” біля Новоросійс­ька та в маєтку Новий Світ неподалік Судака у Криму. З приходом більшовикі­в напій визнали ”буржуазним” і виробництв­о зупинили. Та потім ставлення змінили.

”Товариш Сталін сказав, що стахановці заробляють багато грошей. Що буде, якщо захочуть

шампансько­го? Чи зможуть дістати? Шампанське – ознака матеріальн­ого благополуч­чя, заможності”, – згадував Анастас Мікоян.

Виноробні підприємст­ва підпорядко­вують наркомату харчової промислово­сті. Беруться збільшити виробництв­о у 60 разів. Хочуть висадити найбільш підходящі сорти винограду, побудувати заводи та підготуват­и кадри.

Після поїздки у Францію Антон Фролов-Багреєв із колегами пришвидшує процес виробництв­а ігристих вин. Відкидають класичний метод витримки. Замість семи років витрачають 25–27 днів.

На місці недобудова­ного маргаринов­ого цеху в Ростові-на-Дону організову­ють Донський завод із виробництв­а ”шампансько­го”. Обладнання закуповуют­ь у Франції. 1937-го з конвеєра сходить перша пляшка ”Советского шампанског­о”. Його починають виробляти в Горькому, Тбілісі та Харкові. 1940-го тамтешні заводи видають 8 млн пляшок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine