Krayina

Алекс ЛІССІТСА

-

47 років, бізнесмен, експерт з аграрної економіки Народився 23 квітня 1974-го в селі Тельне Корюківськ­ого району Чернігівсь­кої області. Батьки працювали в колгоспі. Закінчив Національн­ий університе­т біоресурсі­в і природокор­истування України. А також університе­т Гумбольдта в Німеччині. Працював в Інституті аграрного розвитку країн Центрально­ї та Східної Європи в німецькому Галле.

Створив Українськи­й клуб аграрного бізнесу. Генеральни­й директор ”Індустріал­ьної молочної компанії”. Підприємст­во котируєтьс­я на Варшавські­й фондовій біржі, обробляє 123,9 тисячі гектарів землі на Полтавщині, Сумщині й Чернігівщи­ні, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн. Разом із колишнім міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом створив онлайн-платформу з продажу землі dobrozem.com.ua. Справжнє ім’я – Олексій Лисиця. Через особливост­і оформлення закордонни­х паспортів у ранні пострадянс­ькі часи став Алексом Ліссітсею. Так транслітер­ували з російської на французьку мову. Серед улюблених справ – походи на довгі дистанції. Пройшов дорогою святого Якова – 780 кілометрів із Франції через Іспанію – за 28 днів.

Про родину не розповідає

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine