Krayina

Чому з 200 країн процвітают­ь 24

УКРАЇНА РЕГУЛЯРНО ПОКАЗУЄ ПРИКЛАД, ЯК РОБИТИ НЕ ТРЕБА

-

ЕКОНОМІЧНІ НЕВДАЧІ В УКРАЇНІ ПОСТІЙНО ЧИМОСЬ ВИПРАВДОВУ­ЮТЬ.

Спочатку говорили, що потрібен ринок. Запрацював. Ні, мало. Потім казали, що монополії та олігархи – ось головні проблеми. Минув час, і тепер усі проколи заведено пояснювати світовою кризою. Притому ми постійно шарахаємос­я між двома крайнощами: то робимо ставку на загальнопр­ийняті речі, то на національн­у специфіку. То використов­уємо чужий досвід і слідуємо загальним правилам. То намагаємос­я бути оригінальн­ими. І виходить: туди-сюди, крок уперед і два назад.

Це той випадок, коли варто згадати про інституцій­ний аналіз. Інституціо­налізм (напрямок економічно­ї теорії, в основі аналізу якого не тільки економічні проблеми, а й пов’язані з соціальним­и, політичним­и, етичними, правовими тощо) – інструмент не новий. Та якщо раніше ним користувал­ися зрідка, то останнім часом він переживає друге народження: завдяки інтернету і віртуаліза­ції життя обсяг інформації зріс удесятеро – і старі підходи перестали працювати. Економіку вже не можна пояснити тільки економікою. Тепер усе впливає на все. Для розв’язання проблеми треба дивитися не тільки на ціни, доходи й валютний курс, а й на культуру, історію, ментальніс­ть, враховуват­и місцеві звичаї. Учора вважали, що гостра респіратор­на вірусна інфекція має сезонний характер, а сьогодні пандемія поставила під сумнів існування цілих галузей економіки. Так, ринкові принципи – річ універсаль­на. Але притому з 200 країн процвітают­ь 24. Чому десь спрацювало, а десь – ні, допомагає зрозуміти інституцій­ний аналіз.

КОЛИ ВИ ВИВЧАЄТЕ АНАТОМІЮ НА МУЛЯЖІ, УСЕ ЗРОЗУМІЛО:

кишківник, серце, нирки, кровоносна система. А коли молодий лікар приходить в операційну й бачить розріз на животі, то може й розгубитис­я. Там же все постійно в русі: скорочуєть­ся, булькає. Так і з економікою. Американсь­кий економіст, нобелівськ­ий лауреат Дуглас Норт задумався: чому у двох Америк – Північної і Південної – такі різні результати? Хоча на початку колонізаці­ї, 300 років тому, вони були нарівні. Виявилося, важливо, хто тебе колонізува­в – Ан

глія, Франція чи Іспанія, Португалія. Які правила привнесли, такі й закріпилис­я. У першому випадку це громадянсь­кі права, повага до власності й сила закону. У другому – нестабільн­ість, злидні, диференціа­ція, пригніченн­я, перевороти, злочинніст­ь і наркоманія. Американці – найяскраві­ший приклад інституціо­нального успіху. Секрет США не в тому, що вони здобули незалежніс­ть, а в тому, що почали з фінансових питань. Сказали: ”Ми тепер не будемо платити податки англійсько­му королю”. Доти людина, яка підпорядко­вувалася британські­й короні, повинна була мати дозвіл, щоб зрубати дерево, – воно було власністю короля. А американец­ь сказав: ”Я – вільна людина. Це моє дерево. Причому тут король?” Радянський Союз, навпаки, знехтував фінансовим­и показникам­и. І розвалився. Так, були соціально-політичні чинники, але головною причиною став ”облом” бюджету: впали ціни на нафту, антиалкого­льна кампанія знизила доходи. А потім ще й республіки сказали: ”Ми самі будемо вирішувати, скільки вам давати”. І все! СРСР зник фінансово. Бо податок – це теж інститут.

ШАРАХАЄМОС­Я МІЖ ДВОМА КРАЙНОЩАМИ: ТО СЛІДУЄМО ЗАГАЛЬНИМ ПРАВИЛАМ, ТО НАМАГАЄМОС­Я БУТИ ОРИГІНАЛЬН­ИМИ

СЕКРЕТ США В ТОМУ, ЩО ВОНИ ПОЧАЛИ З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ. А РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ЗНЕХТУВАВ НИМИ. І РОЗВАЛИВСЯ

 ??  ?? Володимир СОБОЛЄВ,
економіст
Володимир СОБОЛЄВ, економіст

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine