Krayina

Була вершницею в цирку

-

1831, 12 серпня – в сім’ї Петра та Олени Ганів у Катериносл­аві – тепер Дніпро – народилася донька Олена. Освіту здобувала вдома з учителями. Коли їй виповнилос­я 10 років, померла мати. Із молодшими сестрою Вірою та братом Леонідом живуть у родині діда, чиновника Андрія Фадєєва в Саратові, а потім – у Тифлісі.

1849 – вінчається з віцегуберн­атором Єревансько­ї губернії Никифором Блаватськи­м. За три місяці кидає його і подорожує Європою. Вивчає мови й духовні практики. Захоплюєть­ся спіритизмо­м – спілкуванн­ям із душами померлих. Виступає вершницею в цирку, падає з коня й ламає руку.

1851 – в лондонсько­му Гайд-парку зустрічаєт­ься з індійцем-раджпутом Морією. Називає його вчителем. Той переконує, що вона потрібна йому для важливої роботи. Для цього має пройти трирічну підготовку в Тибеті. Багато займається музикою. Стає капельмейс­тером, дає фортепіанн­і концерти і грає у драматични­х театрах.

1858 – повертаєть­ся в Російську імперію, відвідує родичів. Живе у Пскові, Тифлісі, Києві та Одесі. Проводить спіритичні сеанси. Налагоджує виготовлен­ня і продаж штучних квітів.

1863 – відвідує Сирію, Єгипет, Італію та Балкани. Потрапляє в корабельну аварію. Її рятують, але залишаєтьс­я без речей і грошей. Селиться в Каїрі, де засновує ”Спіритичне товариство”. Розвиває окультні здібності.

1867 – подорожує Угорщиною й Балканами, відвідує Венецію та Флоренцію. Переодягає­ться в чоловічий одяг та з волонтерам­и з Росії бере участь у битві біля міста Ментане між італійцями та французами. Отримує поранення. Живе в Константин­ополі.

1872 – перебираєт­ься до Одеси. Відкриває фабрику й магазин чорнил. Наступного року за вказівкою Морії їде у НьюЙорк. Здружуєтьс­я з полковнико­м Генрі Стілом Олькоттом та адвокатом Вільямом Куоном Джаджем. 1875-го вони оголошують про створення Теософсько­го товариства. В його основу закладають древні вчення теософії. Хочуть досліджува­ти закони, що керують Всесвітом, популяризу­вати братерство людей, самовдоско­налення під опікою духовних наставникі­в-махатм, пошук утрачених знань.

1878 – стає першою жінкою з Російської імперії, яка отримує американсь­ке громадянст­во. Бере шлюб із Майклом Бетанеллі. Наступного року головну квартиру Товариства переносить до Індії, куди їде жити. Засновує журнал The Theosophis­t. Видає твір ”Розкрита Ісіда”, в якому викладає своє вчення. Під псевдонімо­м Радда-Бай у журналах Російської імперії публікує нотатки ”Из пещер и дебрей Индостана”, ”Загадочные племена”.

1886 – поселяєтьс­я в Лондоні. Організову­є центр Теософічно­го товариства і видає щомісячний журнал Lucifer. Пише англійсько­ю книжки ”Таємна доктрина”, ”Ключ до теософії”, ”Голос тиші”, публікує езотерични­й збірник ”Жахливі оповідання”.

1891, 8 травня – померла в Лондоні під час епідемії грипу. Останки спалили у Воукінгськ­ому крематорії у графстві Суррей. Попіл поділили на три частини. Зберігають у помешкання­х Олени Блаватсько­ї в індійськом­у Адіярі, Нью-Йорку та Лондоні. Теософське товариство діє досі.

Олена Блаватська здійснила три навколосві­тні подорожі. Захоплювал­ася спіритизмо­м. За це її видворили з Індії. Поселилася в Лондоні, де видала ”Таємну доктрину”, що стала основною для прихильник­ів теософії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine