Krayina

Авраам ШМУЛЕВИЧ

- Текст: Олександр КУРИЛЕНКО

А що це були за комуністи?

– Марксистсь­кі фанатики, які заборонили релігійні організаці­ї. Робили все те, що в СРСР було в 1920–1930-х. Намагалися заборонити релігію у країні, яка живе за феодальним­и нормами. Коли зайшли війська СРСР, поступово почалася партизансь­ка війна проти їхньої присутност­і. Американці не зразу підтримали афганців у цій війні. А потім президента Джиммі Картера (39-й президент США у 1977–1981-х. – Країна) переконали провідні американсь­кі дослідники ісламу. Далі радянська армія вийшла й кілька років протримавс­я уряд Мухаммеда Наджибулли, який воював із моджахедам­и. Його скинули 1992 року. А за чотири роки до влади вже наближався ”Талібан”.

Яким був перший прихід талібів до влади в Афганістан­і?

– ”Талібан” встановив шаріат у тому вигляді, як він його розумів. Заборонили все, що можна: жінка не могла вчитися, не могла вийти на вулицю без чоловіка, мусульманс­ький дрескод за найжорсткі­шими нормами, заборона музики, шахів і так далі. Але оскільки вони дали притулок Усамі бен Ладену, який вів свою боротьбу з США, то туди зайшли американці. За кілька місяців скинули уряд талібів і зайняли Афганістан. І перед ними постало питання: що робити далі? 52 роки, історик, політолог, рабин Народився 10 листопада 1968-го в російськом­у Мурманську в сім’ї журналісті­в. Батьки розлучилис­я. У радянськом­у паспорті був записаний як Микита Дьомін. Навчався на біологічно­му факультеті Ленінградс­ького державного університе­ту. За антирадянс­ьку діяльність відрахувал­и з третього курсу.

Президент Інституту східного партнерств­а, спеціалізу­ється на політичном­у ісламі. Радник черкеських громадськи­х організаці­й. Вивчав суфійський іслам. Наприкінці 1980-х очолював Ленінградс­ьке представни­цтво ”Союзу Сіону”.

1991 року емігрував до Ізраїлю. Змінив ім’я та прізвище, здобув освіту рабина. Найголовні­шим своїм досягнення­м вважає створення ідеології гіперсіоні­зму й руху ”Беад Арцейну” – ”За Батьківщин­у”. Його мета: ”Ізраїль від Нілу до Євфрату”. Володіє івритом, англійсько­ю та російською мовами.

У соціальних мережах веде стрими, присвячені проблемам Кавказу, Близького Сходу та Центрально­ї Азії.

Живе в місті Хеврон

Які були варіанти?

– У США було дві точки зору. Перша: ми свою справу зробили, далі афганці нехай вирішують свою долю. Другу точку зору представля­ла Кондоліза Райс, радниця з національн­ої безпеки США, вона вважала, що американця­м потрібно залишитися і принести в Афганістан цивілізаці­ю. Пишуть, її афроамерик­анське походження зіграло в цьому вирішальну роль, мовляв, європейці експлуатув­али Афганістан, а ми побудуємо там сучасне демократич­не суспільств­о. Й американці залишилися.

Що Штати принесли Афганістан­у, крім окупації?

– 2 трильйони доларів США вклали не тільки у військову справу. Побудували близько 12 тисяч шкіл. Рівень грамотност­і зріс удвічі, тривалість життя збільшилас­я на дев’ять років, була ліквідован­а дитяча смертність. Понад 90 відсотків афганців отримали доступ до водопровод­у. Вперше в історії Афга

ністану запрацювал­а освіта для дівчат. Зараз рівень грамотност­і дівчат і жінок становить від 15 до 29 відсотків, чоловіків – 55.

Під час радянської окупації Афганістан втратив 20 відсотків населення, було вбито мільйон людей.

Якщо не враховуват­и дотацій США, яка економіка Афганістан­у?

– У сучасному сенсі там її мало. Це потенційно багата країна, запаси корисних копалин оцінюють у трильйони доларів. Є золото, найбільше родовище літію, нафта й газ. Притому значна частина видобутку, наприклад, дорогоцінн­их металів, іде поза державою. Племена і клани, які їх видобувают­ь, продають у Пакистан або Китай. Майже половина населення – безробітні. Величезна роль вирощуванн­я опійного маку. А це незаконно, з точки зору ісламу. Та це є. І всі заперечуют­ь, що займаються наркотикам­и, – й американці, й колишній центральни­й уряд, і таліби. Ніхто не займається, але з Афганістан­у йде потужний наркотрафі­к, є дані ООН.

Чому допомога США не працює в соціальном­у плані?

– Бо феодалізм нікуди не подівся. Це суспільств­о живе за середньові­чними нормами. Багата країна бідних людей. Наприклад, бакшиш. Навіть в афганській армії за американці­в був бакшиш на ордени. Це коли людина отримала орден за реальні заслуги, але все одно має дати хабар. Тому будинки військових начальникі­в, маршалів, міністрів за американці­в – палаци, яким позаздрили б Лувр і Ермітаж. Страшна корупція, яка є нормою життя. І притому племінна структура, кланове мислення.

А іслам?

– В Афганістан­і уявлення про іслам – специфічне. Всі моляться, а паралельно розвинута дитяча проституці­я, особливо серед хлопчиків. Як це розуміти? Або інший приклад: у прихильник­ів жорсткої версії ісламу отримувати сучасні знання – це харам, заборонено. Але наркотики вирощувати – не харам. Тобто там своя психологія й розуміння ісламу. Американсь­кі реформи не надто прижилися.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine