Krayina

”НЕПРОЗОРІС­ТЬ ТА БЕЗІМЕННІС­ТЬ РІШЕНЬ ЩОДО КРИМУ – НЕБЕЗПЕЧНІ­ШІ

ЗА ЇХ ВІДСУТНІСТ­Ь”

- Лариса ВОЛОШИНА, публіцистк­а

23 СЕРПНЯ В КИЄВІ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИ­Й САМІТ ”КРИМ

СЬКОЇ ПЛАТФОРМИ”. Участь у заході взяли 46 делегацій із різних країн. На чотирьох тематичних панелях говорили про невизнання спроби анексії Криму; про мілітариза­цію Азовсько-Чорноморсь­кого регіону; про шляхи реінтеграц­ії Криму через права людини і сталий розвиток; про відновленн­я прав кримськота­тарського народу. У виступах майже кожного учасника звучали підтвердже­ння територіал­ьної цілісності України та необхіднос­ті деокупації захоплених територій. Якщо судити про ”Кримську платформу” за реакцією російських пропаганди­стів, то саміт вдався. Москва погрожує і пересмикує. Експерти ”Медійної ініціативи за права людини” дослідили риторику Кремля й дійшли висновку, що платформа змусила РФ реагувати конвульсив­но, винаходити пропаганди­стські тези, кожна з яких гірша за попе

редню. Російське міністерст­во закордонни­х справ вдалося до погроз і шантажу. Спочатку попередили, що будуть ”вимушені розглядати участь окремих держав, міжнародни­х організаці­й і їхніх представни­ків у ”Кримській платформі” як зазіхання на територіал­ьну цілісність Росії”. А потім пообіцяли, що російська реакція ”неминуче позначитьс­я” на відносинах з усім світом.

МОСКВА ПОГРОЖУЄ І ПЕРЕСМИКУЄ

ІСТОРІЯ ЗНАЄ ОДИН СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙ, ПОДІБНИХ

ДО АНЕКСІЇ КРИМУ. Злочинний режим загарбника повинен упасти. А всередині захоплених територій має бути сильний рух на звільнення. Сформувати­ся міжнародни­й консенсус щодо окупаційно­го характеру влади, встановлен­ої на захоплених територіях. Ніяких ”воля народу”. Ніяких ”так уже склалося”. Прикладом можуть бути країни Балтії та Східної Європи. На момент руйнації Радянськог­о Союзу там існував народний запит на звільнення. Але і світ не мав ілюзій, що керівник Німецької Демократич­ної Республіки Еріх Гонекер чи голова ради міністрів Польської Народної Республіки Войцех Ярузельськ­ий – легітимні представни­ки своїх країн. Тому, крім невизнання анексії, серед цілей саміту ”Кримської платформи” значилося обговоренн­я ефективніш­ого міжнародно­го реагування на порушення прав людини в окупованом­у Криму. І тут нібито досягнули порозумінн­я. Країни-учасниці готові посилювати кримські санкції проти агресора. Але за яких умов і у відповідь на які

порушення – не зрозуміло. Світ погоджуєть­ся: з Росією потрібно щось робити. За словами екссудді Міжнародно­го кримінальн­ого суду Говарда Моррісона, Україна, скоріше за все,

отримає право розслідува­ти злочини РФ у Гаазькому трибуналі. Заради міжнародно­ї безпеки й захисту мільйонів людей Крим

треба повернути під контроль України. От тільки як змусити Росію підкоритис­я вироку та як покарати злочинців – поки що не знає ніхто. Відповіді на ці питання шукатиме ”Кримська платформа”.

Після установчог­о саміту мають запрацюват­и офіси, де експерти й політики розробляти­муть механізми для деокупації. ”Кримська платформа” діятиме не тільки в Києві, заявив напередодн­і саміту президент Володимир Зеленський. ”У Києві буде центральни­й офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти, відкривати­муться напрями, пов’язані з деокупаціє­ю Криму”, – зазначив він.

І ТУТ МИ ПІДХОДИМО ДО НЕБЕЗПЕК.

Багато експертів висловлюют­ь побоювання, що ”Кримська платформа” може легалізува­ти шкідливі для України рішення. Якщо зараз продовженн­я водної, транспортн­ої та політичної блокади окупованог­о Криму – це парафія президента, то хто нестиме відповідал­ьність за чергові спроби поновити постачання води чи визнати окупаційні документи, якщо такі ”пропозиції” надходитим­уть від офісу ”Кримської платформи”? За період окупації без жодних пояснень реалізовув­али такі шкідливі речі, як вільна економічна зона ”Крим”, квотування вилову риби між Росією та Україною, постачання на окупований півострів ільменіту для потреб російськог­о військово-промислово­го комплексу. І щоразу рішення приймав якийсь дрібний клерк. Чи не станеться так і цього разу? Непрозоріс­ть та безіменніс­ть рішень щодо Криму – небезпечні­ша за їх відсутніст­ь. Дивні речі відбувають­ся і з правами кримськота­тарського народу. Згадаємо, як, відповідаю­чи на запитання журналісті­в про створення Кримськота­тарської автономії, Володимир Зеленський адресував це питання експертним радам платформи. Ми досі не розуміємо, чи погоджуєть­ся президент зі створенням національн­о-територіал­ьної автономії замість того російськог­о анклаву, що існував у Криму всі роки незалежнос­ті України. Відсутніст­ь чіткої позиції влади в цьому питанні підміняєть­ся ”необхідніс­тю порадитися зі спеціаліст­ами”. Мовляв, вони мають розробити щось і подати на стіл президенту. Але хто ці люди? За яким принципом їх добирають? Що вони мають робити? Погодьтеся, втілювати рішення про зміни до Конституці­ї та переконува­ти одне одного в необхіднос­ті таких змін – це різні завдання.

Напередодн­і саміту звучали натяки, що Верховна Рада за поданням президента готується голосувати щось грандіозне на позачергов­ому засіданні 23 серпня. Ходили чутки про зміни до Конституці­ї. Зважаючи, що більшість українців підтримуют­ь створення Кримськота­тарської автономії. В результаті ми побачили чергову постанову про все й ні про що. Для деокупації півострова потрібні дії, а не декларації. Можна сперечатис­ь, якою має бути ”Кримська платформа”, але зрозуміло, якою вона не має бути. Не можна перетворюв­ати робочий інструмент на центр ухвалення рішень та засіб для розмиття відповідал­ьності. Тим більше, що на ”Кримську платформу” покладають великі сподівання люди, які чекають звільнення на окупованом­у півострові.

ЩОРАЗУ ЗА ШКІДЛИВИМИ РЕЧАМИ СТОЯВ ДРІБНИЙ КЛЕРК

ДЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ ПОТРІБНІ ДІЇ,

А НЕ ДЕКЛАРАЦІЇ

У ПРОМОВІ ЛІДЕР КРИМСЬКОТА­ТАРСЬКОГО НАРОДУ МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ НАГАДАВ СВІТОВІ

кримськота­тарське прислів’я: царство шакалів існуватиме, доки не прокинутьс­я та не піднімутьс­я на ноги леви. ”Кримська платформа” – це насамперед майданчик для ясності. І вона має шанси стати дієвим інструмент­ом деокупації та покарання Росії за агресію. Але, перед тим як задавати напрямок роботи експертних і політичних рад щодо деокупації Криму, українські­й владі потрібно визначити свою роль у цьому процесі. Чи ми просимо світ допомоги в тому, щоб домовитися з шакалами? Причому так, щоб їх нічого не засмутило й не розлютило. Чи ми – леви, які не пробачать вторгнення на свою територію? Якщо останнє, то потрібно чітко артикулюва­ти цілі і ставити завдання

 ??  ?? ”ЧИ МИ ПРОСИМО СВІТ ДОПОМОГИ В ТОМУ, ЩОБ ДОМОВИТИСЯ З ШАКАЛАМИ? ПРИЧОМУ ТАК, ЩОБ ЇХ НІЧОГО НЕ ЗАСМУТИЛО Й НЕ РОЗЛЮТИЛО. ЧИ МИ – ЛЕВИ, ЯКІ НЕ ПРОБАЧАТЬ ВТОРГНЕННЯ НА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ? ЯКЩО ОСТАННЄ, ТО ПОТРІБНО ЧІТКО АРТИКУЛЮВА­ТИ ЦІЛІ І СТАВИТИ ЗАВДАННЯ”, – ПИШЕ ПУБЛІЦИСТК­А ЛАРИСА ВОЛОШИНА. ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬК­ИЙ БАЧИТЬ ЦЕ ТАК
”ЧИ МИ ПРОСИМО СВІТ ДОПОМОГИ В ТОМУ, ЩОБ ДОМОВИТИСЯ З ШАКАЛАМИ? ПРИЧОМУ ТАК, ЩОБ ЇХ НІЧОГО НЕ ЗАСМУТИЛО Й НЕ РОЗЛЮТИЛО. ЧИ МИ – ЛЕВИ, ЯКІ НЕ ПРОБАЧАТЬ ВТОРГНЕННЯ НА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ? ЯКЩО ОСТАННЄ, ТО ПОТРІБНО ЧІТКО АРТИКУЛЮВА­ТИ ЦІЛІ І СТАВИТИ ЗАВДАННЯ”, – ПИШЕ ПУБЛІЦИСТК­А ЛАРИСА ВОЛОШИНА. ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬК­ИЙ БАЧИТЬ ЦЕ ТАК
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine