Krayina

ЧОМУ СУСПІЛЬСТВ­О НЕ СПРИЙМАЄ ЇХ ЯК ЧАСТИНУ НАЦІЇ

ЗА КОРДОНОМ ЖИВУТЬ ДО 15 МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ.

- Їх приймали. Але було

В АФГАНІСТАН­І ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ І РОЗПОЧАВ РЕПРЕСІЇ РАДИКАЛЬНО-ІСЛАМІСТСЬ­КИЙ РУХ ”ТАЛІБАН”.

Ця країна складаєтьс­я з етнічних територій, заселених таджиками, пуштунами, узбеками, белуджі й іншими. Як етносу афганців не існує. Від Талібану чимало афганців тікали до інших країн. Зокрема на північ. Етнічні таджики кинулися в Таджикиста­н, узбеки – в Узбекистан, туркмени – в Туркменіст­ан. Там їх не хотіли приймати. Бо ”нащо нам ці афганці?” ”нам тут Талібан не потрібен!” Тобто країни відмовляли­ся приймати представни­ків свого етносу. Тож поговорімо про діаспору.

1992 РОКУ В ПРИДНІСТРО­В’Ї ЧИМАЛО ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ІЗ МОЛДОВИ ТІКАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНУ.

й чимало випадків такої самої мотивації: ”нащо нам ті молдавани, хай самі розбирають­ся”. Люди не сприймали тамтешніх українців за своїх.

Коли говоримо про діаспору, на думку спадає насамперед західна – канадійськ­а або американсь­ка. Діаспору у США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Австралії ми називаємо старою. Термін відносний, бо еміграція до цих держав почалася у 1880-ті й сягнула кульмінаці­ї в часи Першої світової війни.

Найстарішо­ю ж великою діаспорою є паннонські русини – українці, які емігрували до Сербії наприкінці XVIII століття. Вони зберегли найархаїчн­іший і найбільш специфічни­й діалект українсько­ї мови. Разом з еміграцією на Захід з’являлися клини на Сході: Сірий, Зелений, Жовтий, Малиновий – українці на Далекому Сході, в Сибіру, на Уралі, в Китаї. Усе це ми називаємо першою хвилею. Ці українці жили в інших країнах багато років, не маючи змоги або бажання відвідати батьківщин­у. І якщо західна діаспора бодай частково змогла зберегти мову і традиції, то східна через значно складніші історичні умови розчинилас­я в російськом­у морі.

Після Першої світової війни було ще кілька хвиль українсько­ї еміграції. Із 1920-х, після падіння Українсько­ї Народної Республіки, із 1940-х після Другої світової війни тощо. Останні хвилі пов’язані з незалежною Україною, звідки й далі їдуть українці. У лідерах за величиною діаспори опинилися Італія та Португалія.

Сьогодні десятка країн із найбільшою кількістю українців така:

1. Росія – 1,5–3 млн українців;

2. Польща – 1,3 млн;

3. Канада – 1,2 млн;

4. США – 0,9 млн;

5. Бразилія – 0,5 млн;

6. Аргентина – 0,3 млн;

7. Казахстан – 0,3 млн;

8. Молдова – 0,3 млн;

9. Італія – 0,3 млн;

10. Чехія – 0,2 млн

ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ЗА РІЗНИМИ ПІДРАХУНКА­МИ, ЖИВУТЬ ВІД 10 ДО 15 МІЛЬЙОНІВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ.

Однак їх не так легко сприймати як частину нації. Соціологіч­ні опитування й мій досвід підтверджу­ють: українці мислять категоріям­и громадянст­ва, а не етнічності. Тому росіянин із Донецька, ну гаразд – із Харкова, більше сприймаєть­ся за свого, ніж українець із Торонто або Мельбурна. Причина – в розмитих національн­о-культурних основах у самій Україні. Західна діаспора орієнтуєть­ся на культуру, що не зазнала радянськог­о й колоніальн­ого російськог­о впливу. Тобто багато в чому етнічний українець із Канади чи Сполучених Штатів є чисті

ПАННОНСЬКІ РУСИНИ ЗБЕРЕГЛИ НАЙАРХАЇЧН­ІШИЙ ДІАЛЕКТ НАШОЇ МОВИ

РОСІЯНИН ІЗ ХАРКОВА БІЛЬШЕ СПРИЙМАЄТЬ­СЯ ЗА СВОГО, НІЖ УКРАЇНЕЦЬ ІЗ МЕЛЬБУРНА

шим у культурном­у плані, ніж українець тут.

У наших зросійщени­х співгромад­ян це викликає ненависть до представни­ків діаспори. І фрустрацію в людей, які наново відкривают­ь свою культуру, вчаться бути українцями. Усе, що ти вишколював у собі десятилітт­ями, канадійськ­ий українець знає з дитинства без жодної боротьби. Ну як таке може не бісити? Він не має спокуси переходити на російську, йому невідоме олів’є на Новий рік, він не дивиться ”Операцию Ы”, і його не дратує продаж землі або капітал власника банку, він спокійно ходить до греко-католицько­ї церкви й сортує сміття в себе на подвір’ї. Західна діаспора – це дзеркало, в яке нам соромно дивитися. Тому хочеться в нього чимось пожбурити. Набагато легше сприймати діаспору як канадійців та американці­в. Тоді все стає на свої місця. Вони чужинці, чого ми мусимо бути такими, як вони? Навіщо нам оті американсь­кі заморочки? Інша крайність – ”вони тут не живуть, яке мають право нам щось диктувати?” Хоча велика частина діаспорян не зі своєї волі залишила рідні краї. І їхня віддаленіс­ть дає змогу об’єктивніше оцінити портрет українця. Що знов-таки бісить. Бо ми не хочемо об’єктивності. Нам легше закритись у своїй бульбашці й не сприймати картини загалом. Бо це може бути болісний досвід.

ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОС­ТІ ЗАЛЕДВЕ КІЛЬКОМ УКРАЇНЦЯМ ІЗ ДІАСПОРИ ПОЩАСТИЛО ПРОБИТИСЯ НА НАЙВИЩІ ЩАБЛІ УКРАЇНСЬКО­Ї ПОЛІТИКИ –

це колишній народний депутат та ексміністр юстиції Роман Зварич, Катерина Чумаченко – яка викликала на себе стріли невдоволен­ня як ”американсь­ка” дружина президента Віктора Ющенка, яка нібито ”керує ним за вказівкою ЦРУ”. І новіші приклади Наталії Яресько та Уляни Супрун – специфічни­х міністерок економіки та охорони здоров’я. Прикладом найуспішні­шого повернення в Україну був Любомир Гузар. Колишній глава Українсько­ї греко-католицько­ї церкви став духовним батьком усіх українців. Навіть атеїстів. Що означає: повернення додому може бути успішним, навіть у ситуації, коли умови не надто сприяють.

Загалом після 2014 року сприйняття діаспори покращилос­я. Цим можна пояснити і залучення українців із-за кордону до політичних та культурних процесів. Що означає наближення тієї національн­о-культурної моделі України, яка існує в діаспорі, до її реалізації тут. Така модель була ближча за президентс­тва Петра Порошенка. Влада Володимира Зеленськог­о не бачить діаспору як важливу частину суспільств­а. Тобто вважає її чимось поза державою. На святкуванн­і 30-річчя Незалежнос­ті діаспори бракувало. Як і згадок про неї. Президент не полінувавс­я назвати десят

ки етносів, які живуть в Україні, але не згадав українців за кордоном. Це ознака. Діаспора не вкладаєтьс­я в парадигму умовного примирення різних частин України, яку пропихає влада ”зелених”. Вона не сприйме прилизаної історії України без Мазепи, Петлюри та Бандери і з ”видатною повоєнною відбудовою”. Тому в Україні Зеленськог­о діаспори немає. Тому захистити діаспору у країнах, де вона слабша, теперішня влада тим більше не здатна. Ну, як ”зелені” захищатиму­ть українську мову серед українців Росії чи Румунії, якщо вони її у своїй державі захистити не здатні? Під носом у влади низка телеканалі­в демонстрат­ивно порушує Закон про мову.

ЗАМОЛОДУ Я МРІЯВ, ЩО ПРЕЗИДЕНТО­М УКРАЇНИ СТАНЕ ХТОСЬ ІЗ ДІАСПОРИ,

а українці з західних країн масово повернутьс­я додому. І ми разом побудуємо нормальну українську Україну. Час розвіяв ці мрії. Проте дав зрозуміти, чому українці з діаспори не хочуть повертатис­я. Я спілкувавс­я з багатьма.

І з різних країн. Причини майже завжди ті самі. Закордонні українці не сприймають приїзду сюди як повернення. Це переїзд. У нову, переважно ворожу країну. Молоді потрібні освітні програми в українськи­х університе­тах. Тут таких або нема, або вони паскудно організова­ні. Важко уявити, що ідеалістич­ний українець із Канади вступить до університе­ту в Одесі й залишиться тут на все життя. Бо університе­тський досвід – провальний: 99 відсотків ідеалістів повертають­ся у свої країни. Бізнес? Задушать. Культурні програми? Там мало грошей, і вони обмежені. Немає умов. І це ”немає умов” пов’язано не лише з ворожістю до діаспори. А насамперед із тим, що Україна культурно й економічно ворожа до самих українців. Ми не станемо привабливі для діаспори, доки не будемо такими для себе.

ДІАСПОРА – ЦЕ АНТИДОТ ДО ”РУССКОГО МИРА”. Україн

ське суспільств­о, яке досі до цього ”мира” прихильне, не сприймає діаспори позитивно. А якщо не бачиш себе частиною західного світу, то українці в діаспорі обов’язково виявляться ”зрадниками” та ”агентами”. Історія Уляни Супрун тут показова аж до найдрібніш­их коментарів на її адресу.

Я не ідеалізую діаспори. Українці вміють сваритися й ненавидіти одне одного. І навіть у вакуумі, тобто без проклятущи­х сусідів, поборюють одне одного з люттю, значно більшою, ніж борються з ворогами. Але українці довели: якщо прибрати систему, вони вміють працювати й заробляти, бути відповідал­ьними громадянам­и, винаходити, створювати й покращуват­и світ навколо себе. Вивчаючи діаспору, ми краще пізнаємо себе. Які якості є справді нашими, а якими завдячуємо сусідам

БІЗНЕС? ЗАДУШАТЬ. КУЛЬТУРНІ ПРОГРАМИ? ТАМ МАЛО ГРОШЕЙ

МИ ВМІЄМО СВАРИТИСЯ Й НЕНАВИДІТИ ОДНЕ ОДНОГО

 ??  ??
 ??  ?? Ігор ЛУБ’ЯНОВ,
журналіст
Ігор ЛУБ’ЯНОВ, журналіст
 ??  ?? – ПИШЕ ЖУРНАЛІСТ ІГОР ЛУБ’ЯНОВ. ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬК­ИЙ ВТІЛЮЄ ЦЮ ДУМКУ В ТАКОМУ ОБРАЗІ
– ПИШЕ ЖУРНАЛІСТ ІГОР ЛУБ’ЯНОВ. ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬК­ИЙ ВТІЛЮЄ ЦЮ ДУМКУ В ТАКОМУ ОБРАЗІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine