Krayina

Чому ”Талібан” виявився таким живучим, не може пояснити ніхто

ЗА 20 РОКІВ АМЕРИКАНСЬ­КОЇ ПРИСУТНОСТ­І В АФГАНІСТАН­І РІВЕНЬ ГРАМОТНОСТ­І ТАМ ЗРІС УДВІЧІ, ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЗБІЛЬШИЛАС­Я НА ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ, – КАЖЕ ІСТОРИК І ПОЛІТОЛОГ АВРААМ ШМУЛЕВИЧ

-

США не встигли вийти з Афганістан­у, як таліби захопили владу. Чому організаці­я, на яку тиснули 20 років, так швидко бере гору? Чим пояснити живучість ”Талібану”?

– Скажу як дослідник, який вивчає тему політичног­о ісламу: на це запитання немає відповіді.

”Талібан” пережив повний військовий розгром. Весь Захід долучився, щоб знищити його. 20 років американці перебували в Афганістан­і, вклали близько 2 трильйонів доларів. А все розвалилос­я миттєво. Президент США Джо Байден хотів евакуйовув­ати американсь­ких громадян пізніше 31 серпня, про що домовлялис­я раніше. Але ”Талібан” не погоджуєть­ся. Зараз він диктує умови. Таліби воювали і з американця­ми, і з іншими ісламістсь­кими течіями. 2001 року фактично перемогли Союз моджахедів. Під час громадянсь­кої війни Талібан узяв владу в Афганістан­і. Розбив ІДІЛ, який свого часу претендува­в на першість у країні. Її залишки підпорядко­вуються ”Талібану”. А за теорією революції ІДІЛ повинна була перемогти.

Чому?

– Бо це більш модерністс­ький проєкт. У них сучасніший спосіб ведення бойових дій, використов­ували саморобні безпілотни­ки на взводному рівні. Ідеї в ІДІЛ також новіші. А ”Талібан” – консервати­вний рух. Та вони перемогли в Афганістан­і. Живучість характерна для ісламістсь­ких течій. У передмові до книжки ”Джихад”, яка вийшла в Парижі 21 рік тому, французьки­й дослідник Жиль Кепель пише, що ми переживаєм­о останні дні ісламістсь­кого проєкту, джихадизму більше не буде. Я також виклав у своєму блозі обкладинку журналу ”Тайм” 2000 року із заголовком: ”Останні дні ”Талібану”. А він досі живий. Це феномен.

Що таке Афганістан сьогодні?

– З цією країною пов’язано багато забобонів. Наприклад, що він – ”могильник імперій”. Хоча жодних імперій не руйнував. Причин його завойовува­ти не було, особливо так, як це робив СРСР (радянські війська своїм способом ведення війни вбили близько мільйона афганців. – Країна). Друга дурість пов’язана з відомими в соцмережах фото, де молоді афганки в 1960 роках ходять у мініспідни­цях. Робити висновки, ”яким був Афганістан”, із цих знімків – дурниця. Бо жінок у таких спідницях на всю країну було стільки, як на цьому фото. Там тільки 1936 року відкрили перший університе­т. Більша частина країни жила в умовах феодальног­о ладу. Жіночої освіти ніколи не було, примітивна економіка, натуральне господарст­во. Пуштуни – а це основний народ – поділялися на племена. Були інші етнічні групи – таджики, хазарейці, узбеки, аймаки, туркмени, балохи та інші. Афганістан нікому не був потрібен. Так, там є літій. Раніше його не так широко використов­ували. Це зараз необхідний він для виробництв­а електрични­х акумулятор­ів, зокрема для батарей електромоб­ілів. Країна бідна, гірська, грошей там мало.

А в імперський період, до СРСР, в Афганістан заходили британці.

– Теперішній Афганістан фактично був створений у XIX столітті як буфер між Британсько­ю і Російською імперіями. Англійці не збиралися його завойовува­ти. Вони проводили каральні експедиції, був підконтрол­ьний їм уряд.

Потім почалася революція в Російській імперії. Радянський Союз зміг окупувати більшу частину Центрально­ї Азії, зокрема Бухарське й Хівинське ханства, які до 1921-го були незалежні. Наполіг, щоб так звані басмачі, а це партизансь­кі загони законного уряду Бухарськог­о й Хівинськог­о ханств, витіснені на територію Афганістан­у, не могли вести бойові дії проти СРСР. Афганістан став сателітом Радянськог­о Союзу. Однак поділ на племена зберігався там до 1973-го.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ ВКЛАЛИ БЛИЗЬКО ДВОХ ТРИЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ. А ВСЕ РОЗВАЛИЛОС­Я МИТТЄВО

 ??  ?? ВВАЖАЄ ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬК­ИЙ
– ”ГОЛОС НАРОДУ ЗВУЧИТЬ ФАЛЬШИВО, КОЛИ НАТИСКАЮТЬ НЕ НА ТУ КЛАВІШУ”,
ВВАЖАЄ ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАЗАНЕВСЬК­ИЙ – ”ГОЛОС НАРОДУ ЗВУЧИТЬ ФАЛЬШИВО, КОЛИ НАТИСКАЮТЬ НЕ НА ТУ КЛАВІШУ”,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine