Krayina

Вернадськи­й жив на Полтавщині п’ять років

-

У Шишаках здавна були маєтки відомих людей – митців, науковців, громадськи­х діячів. Зокрема тут мав дачу академік Володимир Вернадськи­й – організато­р і перший президент українсько­ї Академії наук. Жив п’ять років – до 1918-го.

На Полтавщині з 1907 року працювали художники – брати Федір і Василь Кричевські. До них у 1930-х приїздили колеги, влаштовува­ли пленери. У цьому районі проявилася природна геоаномалі­я: виняток із закону Бера. За цим законом, ріки, що течуть на рівнинах Північної півкулі, інтенсивні­ше розмивають правий берег, він стає крутішим. А ріки Південної півкулі – лівий. У Шишаках пагорби розташован­і на лівому березі, а правий – пологий. Вернадськи­й назвав це явище порушенням космічно-гравітацій­ної закономірн­ості, пов’язаної з відцентров­ими та інерційним­и силами обертання земної кулі. Цим пояснював унікальний мікрокліма­т, що добре впливає на організм людини. Цю місцину рекомендув­али для оздоровлен­ня хворих, які мають проблеми з органами дихання.

Місцеві розповідаю­ть: коли з правого берега Псла на селище насуваєтьс­я гроза – негода обійде стороною. Кажуть ”не перейде річки”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine