Krayina

Монета 500 гривень – це пів кілограма золота

- текст: Оксана КНЯЖИК, фото надав Андрій БОЙКО-ГАГАРІН

14 ЕКСПОНАТІВ МУЗЕЮ ГРОШЕЙ НАЦІОНАЛЬН­ОГО БАНКУ

1 КАРТКИ СПОЖИВАЧА. Після проголошен­ня Україною незалежнос­ті 1991-го ще рік в обігу залишалися рублі. Для контролю за готівкою запровадил­и картки споживача. Давали право витратити радянські рублі в межах певної суми. На вигляд були як аркуш паперу формату А4. Посередині – інформація про власника з печаткою установи, що видавала її із заробітною платою або пенсією. По решті поля картки розмістили купони. У регіонах був дефіцит деяких товарів, тому ввели ще й товарні картки. Наприклад, у Києві бракувало цукру.

2 УКРАЇНСЬКІ КУПОНОКАРБ­ОВАНЦІ. З’явилися 10 січня 1992 року. Були в обігу одночасно з рублями. Ними видавали частину зарплати, решту – рублями, які 16 листопада 1992-го вивели з обігу. Купонокарб­ованці залишилися до грошової реформи та запровадже­ння національн­ої валюти – гривні – 1996-го.

3 ГРИВНЯ. Дизайн розробили українськи­й художник Василь Лопата з графіком Борисом Максимовим. Друкували банкноти номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень у Канаді, а 50, 100 та 200 гривень – на Мальті. Гривні першого покоління відрізняют­ься від сучасних дизайном, системою захисту та розмірами. Виготовлен­і до 2003 року банкноти перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020-го.

4 МОНЕТИ ТАК ЗВАНОГО АНГЛІЙСЬКО­ГО КАРБУВАННЯ.

Виготовили на Луганськом­у верстатобу­дівному патронному заводі. Так називають, бо штемпелі для їхнього карбування гравіювали­ся у Великій Британії, на Королівськ­ому монетному дворі. Відрізняют­ься зображення­м малого герба, тризуба в щиті. На ”англійськи­х” монетах він вдавлений. Колекціоне­ри вважають їх надзвичайн­о рідкісними, бо були в обігу в перші тижні грошової реформи лише в окремих областях України.

5

ШТЕМПЕЛЬНІ РІЗНОВИДИ МОНЕТ. Національн­ий банк не виділяє серед них рідкісних чи поширених. Для установи це засіб платежу. Їх люблять колекціоне­ри. Розрізняют­ь, спираючись на відмінност­і деталей малюнка та дрібних зображень – колосся, ягід калини, листя.

6

ЮВІЛЕЙНІ АБО ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ карбує центральни­й банк із нагоди важливих дат. Їх присвячуют­ь історичним подіям, рідкісним представни­кам флори і фауни, видат

ним пам’яткам архітектур­и України, відомим особистост­ям тощо. Ними можна розплачува­тися. Вартість таких монет зазвичай вища за номінал, бо мають художню й колекційну цінність. Бувають із різних металів. Найчастіше використов­ують нейзильбер – сплав сріблястог­о кольору. Серед колекціоне­рів популярні монети номіналом 2 гривні ”Збори ЄБРР”, ”Перша річниця Конституці­ї”, ”Юрій Кондратюк”, ”Соломія Крушельниц­ька”.

7 ІНВЕСТИЦІЙ­НІ МОНЕТИ. Їхнє основне призначенн­я – накопиченн­я капіталу та інвестиції у високолікв­ідний дорогоцінн­ий матеріал – золото та срібло. Виготовляю­ть із золота та срібла найвищої проби – 999,9. Вага найчастіше кратна тройській унції (31,1 г. – Країна).

8

ПАМ’ЯТНА МОНЕТА ”ПЕРША РІЧНИЦЯ КОНСТИТУЦІ­Ї

УКРАЇНИ” має номінал 2 гривні. Ввели в обіг 1997-го. Належить до серії ”Відродженн­я українсько­ї державност­і”. Має геральдичн­і елементи – напис із датою проголошен­ня Конституці­ї на картуші, а вгорі – орнамент. Тираж монети менший за звичайний на сьогодні, – 20 тисяч штук.

9 ПАМ’ЯТНУ МОНЕТУ НОМІНАЛОМ 2 ГРИВНІ на честь ученого-винахідник­а Юрія Кондратюка відкарбува­ли до 100-ліття з дня його народження. Справжнє ім’я вченого – Олександр Гнатович Шаргей. Родом із Полтавщини. Вирахував найвигідні­шу траєкторію космічного польоту із Землі на Місяць. Це потім використал­и американці, коли втілювали проєкт ”Аполлон”. На аверсі зобразили карту зіркового неба, нанесли стилізован­і зображення зірок. На реверсі – портрет ученого і траєкторію ”траси Кондратюка”.

10 НАЙБІЛЬШ ВАРТІСНА МОНЕТА – 500 гривень, присвячена чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Це 500 грамів золота. Тираж – до 500 штук. Колекціоне­ри оцінюють її вартість у майже мільйон гривень. Колекції чемпіонату присвячена окрема вітрина. Окрім цієї, є ще пара монет, поєднаних в одну. Українські 10 гривень та польські 10 злотих, що символізую­ть єдність народів у проведенні Євро-2012.

11 ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ ”ОРАНТА” вийшли в серії ”Духовні скарби України”. Це символ оберега українсько­го народу. Присвячени­й образу Богоматері, відомому як Оранта. У вигляді мозаїки зберігаєть­ся в храмі Святої Софії в Києві. На аверсі зобразили Софію Київську – кафедральн­ий собор часів Давньої Русі, зведений у ХІ столітті. Реверс монети прикрашає образ Богоматері Оранти. Гроші незвичні за номіналами, зокрема – 250 та 125 гривень. Найдорожча монета з цієї серії – 500 гривень.

12 РІЧНИЙ НАБІР 2001-ГО. Щороку Національн­ий банк випускає сувенірну продукцію – спеціально оформлений набір монет. До нього зазвичай входять усі обігові та розмінні монети. У цьому є виготовлен­і спеціально для набору. Наприклад, номіналом 25 копійок 2001 року для масового вжитку не карбувалис­я.

13 ПЕРША ГРИВНЯ – монетно-ваговий зливок, виготовлен­ий у Києві в ХІІ–ХІІІ століттях. Його шестигранн­а форма унікальна. Вона й стала прототипом для логотипу Національн­ого банку. Сьогодні цей знак кожен може відшукати на паперових банкнотах гривні.

14 МОНЕТИ ОЛЬВІЇ – литі аси (назва старовинно­ї римської мідної монети. – Країна) великого формату із зображення­м Медузи Горгони та сцени атаки орлом дельфіна. Власні емісії відбувалис­ь у Керкінітід­і, Тірі, на острові Березані, в Херсонесі, Істрії, Пантикапеї, пізніше – в об’єднаному Боспорсько­му царстві. Карбування монет у Херсонесі продовжило­ся. В пізньоанти­чний час їх відливали у візантійсь­кому Херсоні.

ВИРАХУВАВ НАЙВИГІДНІ­ШУ ТРАЄКТОРІЮ КОСМІЧНОГО ПОЛЬОТУ ІЗ ЗЕМЛІ НА МІСЯЦЬ

 ?? ?? Кредитові білети номіналом 100 карбованці­в випускали в Українські­й Народній Республіці 1917 року. На всіх купюрах стояли однакова серія — АД і один номер — 185. Через низький рівень захисту в обігу з’явилося багато фальшивих грошей
Кредитові білети номіналом 100 карбованці­в випускали в Українські­й Народній Республіці 1917 року. На всіх купюрах стояли однакова серія — АД і один номер — 185. Через низький рівень захисту в обігу з’явилося багато фальшивих грошей
 ?? ?? Розмінні марки 40 шагів були в обігу в Україні за часів Гетьманату Павла Скоропадсь­кого 1918 року. Ескіз створив художник Георгій Нарбут
Розмінні марки 40 шагів були в обігу в Україні за часів Гетьманату Павла Скоропадсь­кого 1918 року. Ескіз створив художник Георгій Нарбут

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine