Но­вий Друг

Krylati - - Комiкс - На­пи­са­ла Оль­га Се­ми­ляк На­ма­лю­ва­ла Ка­те­ри­на Мі­щук

Ба­бу­сю, яка ж сьо­го­дні гра бу­ла кла­сна! Ого, який хід! А з то­бою ці­ка­во!

Шах і мат! Пав­лик – не ін­ва­лід, а мій друг. З ним ве­се­ло і ці­ка­во. Кра­ще я вас з ним по­зна­йом­лю. А у нас го­сті! Це Пав­лик з ма­мою. Во­ни, як і ти, при­їха­ли у го­сті до сво­єї ба­бу­сі. Та­ра­си­ку, йде­мо у фут­бол га­ня­ти!!! Та ні­ко­ли ме­ні! А ми вже зна­йо­мі! Ти що з тим ін­ва­лі­дом гра­є­шся? А він хоч го­во­ри­ти вміє?

Та­ра­се, ти змо­жеш! Що ти сто­їш бі­ля то­го ін­ва­лі­да! Гра че­рез те­бе зу­пи­ни­ла­ся! Про­ба­чте! Я не хо­тів! Ні­чо­го стра­шно­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.