На­зви ко­льо­рiв

Krylati - - Художная Майстерня -

Ба­га­то ко­льо­рів в укра­їн­ській мо­ві отри­ма­ли на­зву від пре­дме­тів, ро­слин, кві­тів, тва­рин, при­ро­дних явищ, мі­не­ра­лів.

На­при­клад: ви­шне­вий, мор­квя­ний, не­бе­сний, дим­ча­стий, сли­во­вий, та ін­ші.

ав­нє по­хо­дже­н­ня ма­ють та­кі на­зви ко­льо­рів:

та­кож на­зви іно­зем­но­го по­хо­дже­н­ня. На­при­клад:

ро­ве­ди лі­нію від на­зви ко­льо­ру до пре­дме­та. есик Друж­ко зна­йшов Ори­си­не на­ми­сто. Який во­но має ко­лір? Скла­ди бу­кви і ді­зна­є­шся.

по­го­во­ри­мо про ко­льо­ри. Лю­ди­на мо­же ба­чи­ти ду­же ба­га­то ко­льо­рів та від­тін­ків: аж бі­ля де­ся­ти міль­йо­нів! В укра­їн­ській мо­ві є без­ліч назв рі­зних ко­льо­рів, з яки­ми і озна­йо­ми­мо­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.