Одно­лі­тки ................................................................................................................................

Мі­ста і мі­сця, об’єд­на­ні 1085-м ро­ком

Marshrut №1 - - News -

Ста­ро­вин­ні При­лу­ки впер­ше зга­да­ні в «Пов­чан­ні» Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха: в опо­віді про по­хід про­ти по­лов­ців 1085 ро­ку, ко­ли ру­ським во­ї­нам до­по­мо­гла фор­те­ця При­лук-го­род. Ми по­ці­ка­ви­ли­ся, які ще мі­ста ве­дуть від­лік сво­єї істо­рії са­ме з цьо­го ро­ку і чим во­ни мо­жуть бу­ти ці­ка­ви­ми ман­дрів­ни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.