У вирі жи­т­тя ............................................................................................................................

Marshrut №1 - - News -

Ори­гі­наль­на на­зва: Safe Haven Ре­жи­сер: Лас­се Галль­стрьом

Кра­ї­на: США

Рік: 2013

Жанр: три­лер, ме­ло­дра­ма, де­те­ктив У ро­лях: Джу­лі­ан Гаф, Джош Дю­а­мель

За збі­гом об­ста­вин Ке­ті зму­ше­на хо­ва­ти­ся від по­лі­ції. Ав­то­бус між­на­ро­дно­го спо­лу­че­н­ня за­во­зить дів­чи­ну до мі­сте­чка Са­у­тпорт, де во­на зна­йо­ми­ться з удів­цем Але­ксом та йо­го дво­ма ді­тьми. Зда­є­ться, жи­т­тя стає ща­сли­вим та без­хмар­ним. Але ми­ну­ле ще на­га­дає про се­бе, ко­ли в мі­сте­чку з’яви­ться де­те­ктив, від яко­го то­ді вте­кла Ке­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.