САРМА

Marshrut №1 - - Смак -

ІНГРЕДІЄНТИ:

рис — 2 склян­ки; ци­бу­ля рі­пча­ста — 2 шт.; м’ята су­ше­на — 1 ч. л.; пе­рець за сма­ком; ку­мін — 1/2 ч. л.; пе­рець чер­во­ний — 1 ч. л.; сіль за сма­ком; то­ма­тна па­ста — 3 ст. л.; во­да — 150 мл; ли­мон — 1 шт.; олив­ко­ва олія — 3 ст. л.; ви­но­гра­дне ли­стя (ма­ри­но­ва­не) — 1 бан­ка

1 Дрі­бно на­рі­за­є­мо ци­бу­лю та об­сма­жу­є­мо до зо­ло­ти­сто­го ко­льо­ру. До­да­є­мо спе­ції, то­ма­тну па­сту і сіль, пе­ре­мі­шу­є­мо. Рис про­ми­ва­є­мо і теж від­прав­ля­є­мо на ско­во­ро­ду. Тро­хи об­сма­жу­є­мо, по­тім до­да­є­мо во­ду, за­кри­ва­є­мо кри­шкою і ва­ри­мо до на­пів­го­тов­но­сті. 2 На­чин­ку слід осту­ди­ти, ви­кла­сти тро­хи на ко­жен ви­но­гра­дний ли­сто­чок і за­гор­ну­ти, як го­луб­ці. Сарма має ви­йти до­сить мі­ні­а­тюр­на, як жі­но­чі паль­чи­ки. 3 На дно ка­стру­лі ви­кла­да­є­мо шар ли­стя, по­тім сар­му. По­ли­ва­є­мо зго­ри олив­ко­вою олі­єю, ви­кла­да­є­мо по­рі­за­ний тон­ки­ми доль­ка­ми ли­мон. До­да­є­мо во­ди стіль­ки, що­би во­на по­кри­ва­ла всю сар­му, на­кри­ва­є­мо кри­шкою і го­ту­є­мо на ма­лень­ко­му во­гні близь­ко 40 хви­лин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.