АКАЛВА

Marshrut №1 - - Смак -

ІНГРЕДІЄНТИ:

цу­кор — 400 г; ли­мон­на ки­сло­та —

1/2 ч. л.; во­да — 1/2 склян­ки; яй­це (біл­ки) — 3 шт.; цукро­ва пу­дра — 200 г; сма­же­ний лі­со­вий (фун­дук) або во­ло­ський го­ріх — 1,5 склян­ки

1 Ва­ри­мо цукро­вий си­роп, осту­джу­є­мо до те­пло­го ста­ну, до­да­є­мо ли­мон­ну ки­сло­ту.

2 Вмі­шу­є­мо в си­роп зби­ті біл­ки і ва­ри­мо в мі­дно­му та­зі на слаб­ко­му во­гні, без­пе­рерв­но по­мі­шу­ю­чи 2,5—3 го­ди­ни. 3

Ко­ли ма­са за­гу­сне, до­да­є­мо го­рі­хи.

4 Ви­кла­да­є­мо ма­су на до­шку, при­си­па­ну цукро­вою пу­дрою, осту­джу­є­мо, ро­би­мо ков­ба­ски зав­тов­шки з па­лець, на­рі­за­є­мо по 6—7 см і за­гор­та­є­мо у во­ще­ний па­пір. Мо­жна при­го­ту­ва­ти і не­ве­ли­кі тов­сті кор­жи­ки — куль­че.

Го­то­вий сма­ко­лик слід збе­рі­га­ти в за­кри­то­му ви­гля­ді в су­хо­му прохо­ло­дно­му мі­сці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.