ТОП3 ШВЕДСЬ­КИХ СТРАВ  ВИ­БІР ПОСЛА ШВЕ­ЦІЇ МАРТІНА ХАГСТРЕМА

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ШВЕЦІЯ -

1. Ра­ки. Ми їмо їх в серп­ні, ва­ри­мо в кро­пі і з сіл­лю. 2. М’яс­ні куль­ки. Яло­ви­чі теф­телі по­да­ють­ся з брус­нич­ним ва­рен­ням.

3. Сюр­стре­мінг — кон­сер­во­ва­ний ква­ше­ний осе­ле­де­ць, за сма­ком схо­жий на ста­рий, вит­ри­ма­ний сир, має ду­же силь­ний спе­ци­фіч­ний за­пах. То­му кра­ще йо­го про­бу­ва­ти на сві­жо­му по­вітрі. Але це ду­же смач­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.