Ган­на Сло­бо­дя­ню­кМон­та­вон,

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ -

юри­дич­ний та ін­сти­ту­цій­ний кон­суль­тант у га­лузі во­до­по­ста­чан­ня та во­до­від­ве­ден­ня у Схід­ній Єв­ро­пі (Бер­лін)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.