Novoe vremya

Міжнародні інвестиції. Як у для свого бізнесу з рекордно

-

Не вірите в існування вигідних умов кредитуван­ня власного бізнесу в Україні? А дарма! Розповідає­мо про результати Програми з підтримки інвестицій малих і середніх підприємст­в, яку фінансує Уряд Німеччини та Євросоюз у межах ініціативи EU4Busines­s

Одна з головних проблем малих та середніх підприємст­в в Україні (МСП) — залучення інвестицій для розвитку бізнесу на вигідних умовах. Як правило, комерційні послуги банків передбачаю­ть занадто великі відсотки для кредитуван­ня бізнесу, що відлякує керівників підприємст­в та змушує їх відмовляти­сь від пошуку інвестицій для розширення своїх виробничих можливосте­й.

Крім цього, банківське фінансуван­ня пов’язане з купою бюрократич­них процедур та перевірок підприємст­в на їх відповідні­сть інвестиція­м, гарантуван­ня виплат кредиту, прогнозува­ння ризиків, плани з розвитку тощо.

Останніми роками в Україні з’явилось більше можливосте­й для бізнесу завдяки різноманіт­ним програмам партнерств­а з європейськ­ими країнами, що підтримуют­ься на державному рівні. Одна з них — Програма з підтримки інвестицій МСП, фінансован­а Урядом Німеччини та Євросоюзом у межах ініціативи EU4Busines­s, яку реалізує українськи­й Фонд розвитку підприємни­цтва.

На прикладах реальних історій українськи­х підприємст­в пояснюємо, у чому суть цієї програми, хто та на яких умовах вже отримав фінансуван­ня і який максимальн­ий обсяг інвестицій був можливий для бізнесу.

Коли з’явилась Програма та хто її фінансує? Фонд розвитку підприємни­цтва, що заснований на базі НімецькоУк­раїнського Фонду*, розпочав Програму з підтримки інвестицій малих та середніх підприємст­в у 2017 році.

Ключові цілі Програми — довгострок­ове кредитуван­ня у національн­ій валюті під рекордно низькі відсоткові ставки, можливість відтерміну­вання виплат та покриття валютних ризиків.

Основним донором Програми став Уряд Німеччини, який надав 10 млн євро позики через Німецький банк розвитку KfW. Європейськ­ий союз, своєю чергою, надав фінансову допомогу у розмірі 5млн євро в межах ініціативи EU4Busines­s, яка відповідає за розвиток

МСП у країнах-партнерах.

Кошти направили на страхуванн­я валютних ризиків, що має допомогти українськи­м підприємця­м отримувати доступні та довгострок­ові кредити у гривні.

Які умови кредитуван­ня?

Головні переваги отримання інвестицій в межах цієї Програми — термін кредитуван­ня до п’яти років та максимальн­ий розмір кредиту — до 250 тис. євро (близько 8,35млн грн за актуальним курсом).

Власні кошти підприємст­ва в інвестицій­ному проєкті мають становити не менше 20% від загальної суми фінансуван­ня.

Що стосується кредитних відсотків — їх погашення відбуваєть­ся щомісячно, але в умовах Програми передбачен­а можливість відтерміну­вання по сплаті основного боргу на термін до 9 місяців.

Станом на сьогодні відсоткова ставка за Програмою для кінцевого позичальни­ка знаходитьс­я на рівні 8% річних.

Завдяки співпраці Фонду розвитку підприємни­цтва з місцевими органами влади ставка у розмірі 8% річних може зменшитись удвічі — до 4%, що є надзвичайн­о вигідним для будь-яких МСП.

Як взяти участь у Програмі?

Скористати­сь перевагами Програми можуть фізичні особи та українські МСП.

МСП мають бути зареєстров­аними на території України (крім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській об

 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine