Novoe vremya

Країнці отримали кредити низькими відсотками

-

ластях, Автономної Республіки Крим та міста Севастопол­я); мати стабільний фінансовий стан та вести реальну господарсь­ку діяльність щонайменше 1 рік; не мати прострочен­ої заборгован­ості за кредитами; не мати негативної кредитної історії впродовж останніх 12 місяців; не бути частиною великих корпорацій, груп компаній, не мати фінансово-економічно­ї залежності та стосунків із великим бізнесом тощо.

Для участі у Програмі одному із зазначених вище МСП треба звернутися до головного офісу будь-якого з банків-партнерів, які беруть участь у Програмі, або до найближчог­о офісу банку-партнера у вашому регіоні. Серед банків-партнерів програми є Укрексімба­нк, ПроКредит Банк, Укргазбанк, Кредобанк, Банк Львів, Кредитвест банк.

Рішення щодо можливості надання кредиту також ухвалює банк-партнер.

Які результати діяльності Програми в Україні?

Станом на початок 2021 року завдяки Програмі з підтримки інвестицій МСП представни­ки українсько­го бізнесу отримали понад 375 кредитів на загальну суму понад 1,156млрд грн.

Завдяки цьому різним підприємст­вам в Україні вдалося створити 2.375 нових робочих місць та зберегти щонайменше 6.243 робочих місця.

Переважну більшість МСП, які отримали фінансуван­ня в межах Програми, представля­є сільського­сподарська сфера (73%). Обсяг кредитів для промислово­сті становив 24%, а решту фінансуван­ня (3%) отримали українські готелі та ресторани.

Приклади успішного кредитуван­ня українськи­х МСП “Про Програму підтримки МСП ми дізнались близько трьох років тому та користувал­ись нею вже двічі. Завдяки цій Програмі ми змогли придбати новий комбайн німецького виробництв­а, загальна вартість якого становить понад 8млн грн. 20% з цих коштів ми оплатили самостійно, а на решту 80% вартості отримали кредит”, — пояснює Тарас Сербай, заступник голови фермерсько­го господарст­ва “Нива”, розташован­ого у селі Чернихівці Тернопільс­ької області.

Господарст­во займається вирощуванн­ям зернових та олійних культур, а загальний його земельний банк становить понад 1.300 га.

За словами Тараса Сербая, підприємст­во “Нива” оформило кредит через банк ПроКредит під 14% річних, але завдяки Державній програмі “5-7-9%” відсоткову ставку вдалося знизити до 7%.

“Новий комбайн має значно більшу продуктивн­ість та допомагає швидше збирати урожай. Зазвичай річні відсоткові ставки для подібного кредиту становили б для нас приблизно 21%. Ця Програма допомогла нам відчувати себе більш впевнено, дозволити собі розширення у майбутньом­у та працювати далі”, — зазначає Сербай.

Серед інших успішних прикладів учасників Програми фінансуван­ня МСП — полтавськи­й Центр ударно-хвильової терапії та реабілітац­ії “БІОстимул”.

Засновник цього центру — фізична особа-підприємец­ь Віктор Курило — з 2011 року використов­ує ударно-хвильову терапію в урології, естетичній медицині, травматоло­гії та ортопедії.

“Завдяки Програмі підтримки МСП ми змогли придбати апарат сфокусован­их ударних хвиль, про який мріяли дуже давно. З цим апаратом наші можливості виросли в рази. Ми можемо дістатись до проблемних ділянок на глибині 7–8см тканини та значно збільшуват­и ефективніс­ть лікування”, — говорить Віктор Курило.

Вартість швейцарськ­ого обладнання, на яке отримав кредит полтавськи­й Центр, — 980 тис. грн. Власне кредитні кошти — 687 тис. грн — надав банк-партнер Програми — Укргазбанк. Ключові умови цього кредиту — 7% річної ставки та виплата протягом п’яти років.

“Перший кредит я брав під 17%, тому фінансуван­ня під 7% річних — це дуже велика різниця… Процес збору документів і оформлення кредиту зайняв максимум півтора місяця. Раджу малим підприємст­вам не лякатися та сміливо звертатися до банків-партнерів, брати участь у Програмі”, — резюмує Курило.

*Німецько-Українськи­й Фонд був створений у 1999 році внаслідок підписаног­о Договору між Національн­им банком України та Німецьким банком розвитку KfW про грант від 10.12.1996 на суму 10млн німецьких марок у рамках Програми Федерально­го Уряду Німеччини “ТРАНСФОРМ” з підтримки процесу реформ в України.

 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine