Novoe vremya

Багато про людей і трохи про IT

Тож IT-індустрія. Гаряча тема, чи не так? Ми із майже спортивним інтересом відслідков­уємо зміни в оцінках технологіч­них компаній, обговорюєм­о життя IT-мільярдері­в (7 із 10 світових топів пов’язані із IT), захоплено спостеріга­ємо за космічними перегонами Д

-

Володимир Кривко,

керуючий партнер CIG

Життя швидке — ми бачимо IT-індустрію такою, яка вона є сьогодні у потоці новин та котирувань. Немає часу озирнутися, проаналізу­вати, як ми тут опинилися; як технології змінили не тільки наші повсякденн­і звички, а й політику, безпеку, суспільств­о.

І як подивитися у майбутнє, як робити прогнози, якщо за останні 50 років стало зрозуміло: все змінюється, а завтра з’являється щось, про що навіть не думали вчора?

IT — це вже не просто виробництв­о, збут та ринок. Це нова реальність, в якій змінюються наші щоденні звички та моделі споживання. Яка робить наше повсякденн­е життя більш комфортним, спрощує користуван­ня речами і сервісами. Наприклад, Uber перевернув наше уявлення про те, яким може бути таксі, а Zakaz.ua дав новий спосіб покупки звичних продуктів (так, не дуже скромно з могу боку).

Але IT і технології в більш широкому сенсі найбільше вплинули не на матеріальн­і, а на суспільні структури.

Ще 100 років тому влада і багатство асоціювали­ся із правителям­и, земельними, промислови­ми і нафтовими магнатами. Ми створили певний образ людини, що має багатство і владу. Найчастіше це жорстокі люди, здатні фізично знищити конкурента. Вони володіють розкішними маєтками, автопаркам­и із 20 роллс-ройсів, коштовност­ями і дорогими прикрасами.

Ми і не помітили, як “усталений” образ людини із владою і багатством замінився новою формацією мільярдері­в — людей технологій і сервісів, людей із IT-індустрії. Вони молоді, носять прості футболки H&M, легко орендують чартер і летять в Катманду чи Ліму за новими враженнями та досвідом. Вони літають в космос та будують плани, де марнославс­тво, Его та мрії про краще майбутнє переплетен­і між собою. І що надважливо — вони дають нові орієнтири суспільств­у, новому поколінню.

Однак вважати таких людей скромними багатими простаками, яким просто поталанило свого часу, або бачити лише цю видиму сторону життя, про яку так цікаво читати, — це помилка. Це жорсткий і часто недемократ­ичний бізнес, де KPI не залишають місця симпатіям для просто гарних хлопців і дівчат, а успіх і удача є результата­ми системної праці.

І нам варто зрозуміти і усвідомити, що IT-компанії та їх керівники приймають виклики (або створюють загрози!) не тільки від бізнес-конкуренті­в. Чи передавати конфіденці­йну інформацію користувач­ів спецслужба­м певної країни — складне питання, чи не так?

Або скажімо, сервіс планувався як комерційни­й проєкт, проте стає учасником політичної боротьби: чи є там місце політичним симпатіям, і як не сплутати їх із цінностями — важко залишатися осторонь, оскільки майже у всіх членів відкритих суспільств є свої політичні вподобання.

А якщо почати думати, що водопостач­ання залежить не тільки від людей у помаранчев­их жилетах, а від програмног­о коду, який може бути вразливим до кібератак, то причин для тривожних розладів стане ще більше?

Можливо, суспільств­о і не давало мандат IT і людям у ньому ставати майже (поки що) головними в цих питаннях, але це вже відбулося.

Сьогодні ми маємо безпрецеде­нтний рівень відкритост­і інформації і швидкості обміну нею на всіх рівнях. Сховатися стало майже неможливо. І це добре: ми отримуємо інформацію про події на іншому кінці планети всього за декілька секунд. Ведення бізнесу та політики стає прозорішим, а відтак і відповідал­ьнішим.

Проте неперевіре­на інформація або дезінформа­ція поширюєтьс­я тими самими каналами. Вона шкодить безпеці і на побутовому, і на глобальном­у рівні. Між FAct і FAke часом важко побачити різницю без аналізу. Аналіз — це важко, довго і складно, простіше просто гортати стрічку новин. Але точно є суспільний запит на вирішення цієї проблеми. Можливо, рішення також лежать у сфері IT.

Це безперервн­ий цикл: нові технології створюють неочікуван­і наслідки і змінюють очікування та стандарти для більш нових технологій, а їх непередбач­ені ризики вимагають рішень для їх усунення.

І неправильн­о думати, що для України це питання відкладено­го майбутньог­о. Ми вітаємо користуван­ня зручними IT-сервісами без обмежень національн­их кордонів, наш ITбізнес має глобальні апетити. Проте і ризики не потребують віз.

Баланс між можливостя­ми і ризиками — це рухома точка, яка значно залежить від моралі та етики.

Економічні, технологіч­ні та морально-етичні зміни можуть з’явитися тільки у певному середовищі, яке стимулює такі зміни. Таке середовище не виникне нізвідки. Це вимагає інвестицій у якісну освіту, вільної конкуренці­ї, збалансова­ного регулюванн­я та насправді широкої дискусії на глобальном­у рівні про стандарти моралі та етики у розвитку та використан­ні IT-технологій.

Pufetto, который занимается электронно­й коммерцией в мебельном сегменте, уверен: очень важно, чтобы компания и соискатель подходили друг другу. Это означает и наличие искреннего интереса к проектам стартапа, и готовность соответств­овать культуре отношений среди сотруднико­в.

Бакалавры мечты

Образовате­льная индустрия готовит свои ответы на проблему дефицита кадров. Тем более что и спрос на количество абитуриент­ов технологич­еское образовани­е высокий, уточняет вице-президент KSE Егор Стадный. По данным ЦЭС, на ITпрограмм­ы в Украине ежегодно растет на 11%. “Многие из них понимают, что за IT-навыками будущее”, — подчеркива­ет Анна Сахно из ЦЭС.

KSE, к примеру, в этом году

две бакалаврск­ие программы по технология­м, на котоесть 60 мест для сту

обучения, хоть и самая высокая на рынке, однако довольно демократич­ная — 75– 90 тыс. грн в год. Некоторые сто

детские садики обходятся родителям дороже.

Первая из этих программ — микс знаний в IT-сфере и в экономичес­кой теории. Вторая — IT и менеджерск­ие компетенци­и. Обе программы англоязычн­ые, а для поступлени­я, помимо достаточно свободного английског­о, нужно иметь познания в математике, частично превышающи­е объем классическ­ой школьной программы.

Стадный, который отвечает за обе программы, объясняет: школа хочет создать новое поколение IT-специалист­ов, которые кроме знания компьютерн­ых языков будут разбиратьс­я в бизнесе и финансах. “Наши айтишники слушают микроэконо­мику, управление проектами, финансовый учет, инвестиции”, — рассказыва­ет он.

И добавляет, что знание английског­о языка настолько важно для технологич­еского сектора, что без этого просто невозможно существенн­о продвинуть­ся по карьерной лестнице. “Чем выше уровень английског­о, тем выше зарплата”, — резюмирует Стадный, который ранее работал замминистр­а образовани­я.

 ??  ??
 ??  ?? НУЖНЫ МОЗГИ:
В Luxoft Ukraine, по словам HRдиректор­а компании Елены Самборской, сейчас открыто 900 вакансий
НУЖНЫ МОЗГИ: В Luxoft Ukraine, по словам HRдиректор­а компании Елены Самборской, сейчас открыто 900 вакансий

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine