Ста­ни­слав Ва­си­лье­вич ВЕЧЕРЯ

2 но­яб­ря от­празд­ну­ет 50-лет­ний юбилей

Poradnycya (Russian) - - NEWS -

из г. Пол­та­ва.

У день уро­чи­сто­го свя­та ад­ре­сує­мо тобі най­кра­щі сло­ва при­вітань. Будь та­ким, яким ми те­бе знає­мо — до­брим і про­стим. Тож хай в жит­ті все так і далі бу­де, а щастя і до­ста­ток у дім пли­ве, і щоб те­бе за­вжди лю­би­ли лю­ди, а в сер­день­ку хай доб­ро­та жи­ве.

50 — не при­від для пе­чалі, 50 — це зрілість зо­ло­та. Хай до ста, а мо­же, й далі йдуть, не огля­да­ю­чись, літа. Хай оми­на­ють біль й три­во­ги, хай сте­лить­ся дов­га жит­тє­ва до­ро­га, хай лег­ко пра­ц­ю­єть­ся, гар­но жи­веть­ся, все вмієть­ся, мно­жить­ся і вдаєть­ся.

С ува­же­ни­ем твои од­но­класс­ни­ки Ва­ля, Ва­ле­ра, Во­ва, Сла­ва, Лю­ба.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.