ОТ­ВЕ­ТЫ НА КРОССВОРД «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1.

Poradnycya (Russian) - - С МИРУ ПО НИТКЕ -

По горизонтали: 5. Кал­кин. 6. Да­маск. 10. То­мос. 11. Па­рад. 12. Ми­сти­ка. 15. Ад­ри­ан. 16. Нео­фит. 17. Ара­рат. 18. Са­му­ил. 22. Крас­ко. 23. Сим­вол. 27. Па­те­рик. 29. Ан­гел. 30. Ка­лач. 31. Го­голь. 32. То­ло­ка.

По вер­ти­ка­ли: 1. Ка­нон. 2. Би­б­лия. 3. Таль­ка. 4. Иса­ак. 7. Ко­ля­да. 8. Па­та­ра. 9. Ман­тия. 13. Ма­лан­ка. 14. Хе­ру­вим. 19. Арав­на. 20. Пе­ще­ра. 21. Иор­дан. 24. Да­ли­ла. 25. Дис­кос. 26. Се­зон. 28. Мас­ка.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.