ФО­ТО ДНЯ

RIA (Vinnytsya) - - НОВИНИ -

5 ли­сто­па­да

13.30

Цен­траль­ний парк

—Я сьо­го­дні ви­хі­дна, то­му маю змо­гу по­гу­ля­ти з си­ном. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо на пов­ну остан­ні те­плі дні, щоб по­ми­лу­ва­ти­ся над­зви­чай­ною осін­ньою при­ро­дою, — ка­же ма­ма дво­рі­чно­го Свя­то­сла­ва Та­ї­сія Абрам­чук (43).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.