171

RIA (Vinnytsya) - - НОВИНИ -

зе­мель­ну ді­лян­ку

про­да­ли про­тя­гом ро­ку на пер­вин­но­му рин­ку в обла­сті. Тоб­то, зе­мель­них ді­ля­нок дер­жав­ної, ко­му­наль­ної вла­сно­сті, а та­кож ді­ля­нок на пра­вах орен­ди, за­галь­ною пло­щею 1430,14 га про­да­но на су­му 19,61 млн гри­вень. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Держ­ком­зе­му у Він­ни­цькій обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.